Az Alkotmánybírósághoz fordult a Magyar Autóklub a nemrég életbe lépett új fővárosi parkolási rendelet ügyében. A civil szervezet a rendelkezések utólagos norma kontrollját és egyes rendelkezéseinek megsemmisítését kéri.

A szervezet szerint sérti a jogállamiság, a jogbiztonság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot, hogy egy kézbesítetlen felszólításhoz, azaz a mikuláscsomag kihelyezésének időpontjához súlyos szankció kapcsolódik. Mint mondják, egy jogállamban a kötelezett mindaddig nem eshetne késedelembe, amíg a jogosult nem igazolja a felszólítás kézhezvételét vagy annak megkísérlését.

A Magyar Autóklubot képviselő ügyvéd ugyanakkor azt is kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a Fővárosi Önkormányzat alkotmánysértését, mivel az saját maga részére, mint a bevétel növelésében érdekelt egyik fél, egyoldalúan és korlátozás nélkül állapította meg a díj és pótdíj mértékét.


A pótdíj kiugróan magas mértéke – harmincszoros, ötvenszeres vagy akár háromszázszoros is – aránytalan és jogalkotói hatalommal való visszaélést valósít meg a Fővárosi Önkormányzat részéről.

A beadvány rámutat a jogszabályok összhangjának hiányára is, a parkolási társaságok 60 napon belül kötelesek a pótdíjat kiszabni, míg a hivatkozott jogszabály a 30 napon túli díjtartozáshoz kapcsol szankciókat.