Nem igaz, hogy nem büntethetők azok az autósok, akik a szmogriadó elrendelésekor életbelépő tilalom ellenére mégis használják autójukat – derül ki Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa közleményéből.

Az ombudsman hivatalból kezdett vizsgálódni azután, hogy a sajtóban a Fővárosi Önkormányzat részéről olyan állásfoglalások jelentek meg, amelyek szerint a főpolgármester által elrendelt forgalomkorlátozás megszegése semmilyen szankcióval nem jár.

Fülöp Sándor viszont megállapította, a jelenleg hatályos jog többféle módon lehetővé teszi a szabályszegés szankcionálását. Ezek egy részét a környezetvédelmi hatóság, más részét pedig a jegyző vagy a rendőrség alkalmazhatja. Amennyiben a helyzet még súlyosabbá válik, közegészségügyi hatóság intézkedésére is sor kerülhet.

A levegő védelmével kapcsolatos kormányrendelet kimondja, hogy levegővédelmi bírság megfizetésére köteles az a személy, vagy szervezet, aki vagy amely a levegővédelmi követelményeket nem tartja be. Ennek alapján százezertől ötszázezer forintig bírságolhatók meg a szabálysértők.

Az ombudsman megállapította azt is, hogy a rendelkezéseket megsértőkkel szemben lehetőség lett volna az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. kormányrendeletből több tényállás alkalmazására is. Ez kimondja: akár az önkormányzat ügyintézője, vagy a közterület felügyelője akár a közlekedési rendőr észleli a szabálysértést, minden esetben kötelessége intézkedni.

Fülöp Sándor állásfoglalásában kifejtette közmorált károsító hatású, ha az önkéntes jogkövetésre vállalkozó állampolgárok azt hallják a médiából, illetőleg hivatalos forrásokból, hogy a normaszegőknek semmilyen jogkövetkezménnyel sem kell szembenézniük.

Az ombudsman azt javasolja az országos rendőrfőkapitánynak, adjon ki utasítást, illetőleg hozza meg a megfelelő szervezési, létszám-átcsoportosítási intézkedéseket a szmogriadó rendelkezéseit megszegő gépjárművezetők szabálysértési szankcionálása érdekében.