A kormánynak a közlekedési törvények módosítására benyújtott javaslata megnyitná a közútkezelői feladatok magánosításának a lehetőségét – írja a Magyar Hírlap. A módosító javaslatban az szerepel ugyanis, hogy az állami közúthálózat fenntartását és üzemeltetését az e célra alapított társaság, a Magyar Közút Kht., költségvetési szerv vagy a külön jogszabály szerinti versenyeztetés útján kiválasztott szervezet láthatja el.

Mindez azt jelenthetné, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nemcsak a Magyar Közút Kht-nak, illetve a közutak fenntartását ellátó üzemmérnökségeknek, de mellettük vagy helyettük magántársaságnak is adhatna megbízást a közútkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Az állami közútkezelés jelenleg közszolgáltatásként, állami költségvetésből működik, így a szakmai érvek erősebbek a profitnál. Ellenzéki képviselők jelezték nem értenek egyet az ötlettel, egyfelől mert az ellentétes az uniós gyakorlattal, másfelől mert szerintük a közlekedésbiztonságot meghatározó feladatot nem szabad kitenni a nyereségorientált üzemeltetés kockázatainak.