Az Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal egyetértésben 10 milliárd forint értékű közlekedés biztonsági programcsomagot dolgozott ki erre az évre az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság.

A nemrég kidolgozott program 3 milliárd forintot szán a régi, megkopott útburkolati jelek felújítására. Rendőrségi statisztikák szerint főként a pályaelhagyásos baleseteknél van komoly jelentősége az út szélét jelző felfestések hiányának. 2004-ben kétezernél is több baleset történt, amikben 106 ember vesztette életét. A szakértők a balesetek 7 százalékának lehetséges okaként az útburkolati jelek hiányát tartják. Ennek ellenére 2000 óta évente 900 000 négyzetméternyi jel újrafestése történik meg, ami közel egynegyede a szükségesnek tartott 4 milliónak.

Természetesen a szükségesnek tartott, de elmaradt munkákat forráshiánnyal indokolják. Az idén átcsoportosított forrásoknak köszönhetően az első és másodrendű főutakon mintegy 16 000 kilométeren javítják a felfestéseket, illetve további szakaszokon javítják a kerékpársávok felfestéseit. Megújulnak a gyalogátkelők, illetve más útburkolati jelek is.

További 2 milliárd forintot költenek el 19 veszélyesnek ítélt közlekedési csomópont átépítésére, amelyeknek nagy többsége körforgalommá alakul majd át. Szintén 2 milliárd jut az útpadkák rendbetételére és az utakat szegélyező növényzet karbantartására.

300 millió forintot pedig a gyalogosok biztonságának növelésére fordítanak, ebből a pénzből az átkelőhelyeken pihenőszigeteket alakítanak ki. A statisztikák szerint az autósok figyelmesebben hajtanak a szigetek mellett, valamint az idősebb, lassabb gyalogosoknak így lehetőségük van két részletben keresztezni a szélesebb utakat.
A gyorshajtók ellen a helyi hatóságokkal együttműködve, 100 olyan helyszínt választottak ki, ahol indokolt lenne a sebességmérő berendezések telepítése. Ezeknek természetesen csak akkor lenne értelme, ha biztosítani tudnák az állandó szankcionálást.