A fotókon látható hazai škodás kimaxolta a rendszámát. Hiába német a hatósági jelzés, olvasónktól azt az információt kaptuk, hogy magyar a tulajdonos, ami természetesen a rendszámból is kiderül.

Nyomdafestéket nem tűrő rendszám egy hazai Škodán 1

A fotót olvasónk küldte, aki a környéken lakik

A betűk remélhetőleg nem szorulnak magyarázatra, a számok végén pedig a 69 erre utal, ha valakinek nem lenne tiszta. Ha ezt a kombinációt itthon szeretné az autós, azért 112 450 forintot kellene kicsengetni. De a PI-NA-969-re esélye sem lenne, ugyanis itthon ez tiltott.

A Miniszterelnökség korábban világosan leszögezte, hogy az egyedi és az egyéni felségjelzések esetében is előírás, hogy a karaktersorozat „nem ütközhet közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba”.

Az alábbi olvasható a rendeletben:

„Közrendbe ütközőnek kell tekinteni az egyedileg előállított rendszámtáblát, ha annak jelkombinációja sérti Magyarország államberendezkedésének és jogrendszerének az Alaptörvényben meghatározott alapvető elveit és intézményeit, az ott meghatározott alapjogokat és kötelezettségeket, valamint azokat a feltétlen érvényesülést kívánó jogi normákat, amelyek közvetlenül védik az ország társadalmi-gazdasági rendjének alapjait, így különösen, ha a jelkombináció önkényuralmi jelképre utal, illetve jelentéstartalma önkényuralmi rendszert jelképező személlyel azonosítható. Közerkölcsbe ütközőnek kell tekinteni az egyedileg előállított rendszámtáblát, ha annak jelkombinációja sérti a nagy többség által elfogadott, pozitív értékeket, így különösen, ha az erkölcstelen, durva, agresszív, trágár jelentéstartalomra utal.”

Németországban egyértelmű, hogy kiadják, hiszen náluk az első két karakter a kiadás helyét jelöli, így csak az NA 969-et kellett mellé kikérni.