“A Veresegyház-Őrbottyán közötti szakaszon a tetőre erősített hullámpalák elszabadultak és éppen sikerült megállni 90-ről (ennyi a megengedett). Nem az a célom a videóval, hogy a sofőrt hibáztassam, teljesen korrekt volt, egyből kérdezte, minden oké-e stb., csupán a követési távolság mentette meg az autómat és a videón is látszik, hogy 90-ről totál satu fékkel éppen megálltam a pala előtt” – írta a Budapesti Autósok oldalnak videót küldő autós.

a KRESZ 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 47. §-ából:

„(1) Járművet megterhelni oly mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg. […]

(2) A rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány

  1. a) a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza;
  2. b) a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja;
  3. c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa;
  4. d) úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék;
  5. e) az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon;
  6. f) magassága – a jármű magasságával együtt – a négy métert ne haladja meg;
  7. g) a járművön – a (3) és (7) bekezdésben foglalt eseteket kivéve -, illetőleg annak rakfelületén ne nyúljék túl.