Érdekes ügyben keresték meg jogi szakértőnket: mindössze egy elírt betű kellett ahhoz, hogy a hétköznapi autópálya-használatból kusza történet kerekedjen, kubai rendszámmal, és több megoldási lehetőséggel.

Olvasónk kérdez – büntetés érvényes matricával?

Tisztelt DAS Jogszerviz,

 A minap kaptunk egy autópálya-használat pótdíjbüntetést, mivel a NÚSZ szerint az adott hétvégén matrica nélkül használtuk az autópályákat. Értetlenül álltunk a helyzet előtt, meg is kerestem azonnal az igazoló blokkot és egy diszkrét, de felháborodott levél kíséretében visszaküldtem a beszkennelt verziót.
 
A rendszám, érvényességi idő rendben volt. Válaszlevélben jelezték, hogy valamelyik azonosítóval van probléma (megjelölték a rendszámot, felségjelet – ezt félkövér karakterrel írták -, érvényességi időt, díjkategóriát).
 
Alaposabban átnézve kiderült, hogy a felségjel C a H helyett, amit ki is kerestem azonnal az internetről. Ez Kuba felségjele, azonban a kubai rendszámnak a formátuma sem egyezik a magyarral és különben is hogy kerülne kubai autó a magyar autópályára?
 
Megvan tehát a hiba, a MOL-kút pénztárosa elírta a felségjelet (teszem hozzá, a felségjelet soha nem szokták kérdezni, semelyik kúton!!!).
 
Különös tévedés miatt kapott 30 ezres bírságot egy magyar autós 1

Egy kubai rendszám, egy elírás miatt keveredett bele ez is a történetbe

 
A NÚSZ rendszere meg annyira hülye, hogy nem dob hibát, ha nem megfelelő formátumú rendszámot akar a kutas nem megfelelő felségjelzéshez illeszteni.
 
A MOL ügyfélszolgálatnak küldött levelemre nem érkezett válasz, így telefonon érdeklődtem, ahol nem tudta határozottan a hölgy az ügymenetet, de azt javasolta, a NÚSZ-nál kérvényezzem a javítást a pár ezer Ft-os díj ellenében addig is, míg rendeződik, hogy ne fussak ki az időből.
 
Jeleztem, hogy 50 Ft-ot sem vagyok hajlandó fizetni, hiszen nem érzem magam hibásnak, rendszám megfelelt, a felségjelzést pedig nem is kérdezik vásárlásnál. 
 
Ön találkozott-e már ilyen esettel, illetve mit javasol az ügymenetben, hogy a teljesen nonszensz ~ 30 E Ft büntetést töröljék, pláne, hogy volt érvényes matrica vásárolva?
 
Üdvözlettel:
Zoltán

Jogi szakértőnk válaszol

Tisztelt Zoltán,

Az autópálya díjfizetési szabályait jelenleg a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet tartalmazza.

A jogszabály részletesen kitér arra, hogy a matrica vásárlása során milyen adatokat kell rögzíteni. Ezek:

a) a jogosultsággal érintett gépjármű forgalmi rendszáma,

b) a jogosultsággal érintett gépjármű felségjele,

c) a vásárló által – a forgalmi engedély vagy a gépjárműre kiadott egyéb hiteles okmány alapján – meghatározott megfelelő díjkategória,

d) az e rendeletben foglaltak figyelembevételével megállapított úthasználati jogosultság időtartama, az úthasználati jogosultság időtartamának vége,

e) az úthasználati jogosultság időpontjának kezdete,

f) az úthasználati jogosultság megváltásának időpontja,

g) az értékesítőhely megjelölése.

Különös tévedés miatt kapott 30 ezres bírságot egy magyar autós 2

Az olvasó szempontjából nem kedvező körülmény, hogy a rendelet kifejezetten kitér arra is, hogy a vásárló az általa a vásárlás során megadott adatokat ellenőrzi és jóváhagyja.

Ezt követően az értékesítő az értékesítéssel egyidejűleg a jogosultság megváltását igazoló ellenőrző szelvény egy példányát átadja a vásárlónak, a másik – a vásárló által aláírt – példány az értékesítőnél marad. Ez az ellenőrző szelvény tartalmazza tehát a NÚSZ Zrt. adatbázisában rögzített adatokat.

Az úthasználati jogosultság megváltásával kapcsolatban több probléma is felmerülhet. Legkézenfekvőbb, hogy a járműre egyáltalán nem is váltanak jogosultságot, akár szándékosan, akár véletlenül. Mára talán közismert, hogy ilyen esetben 60 percen belül még időben van matricát vásárolni. Nem kell a teljes pótdíjat megfizetni akkor sem, ha nem megfelelő kategória lett megváltva, ilyenkor pótdíjkülönbözet fizetése szükséges.

Amennyiben ugyanazon gépjármű vonatkozásában többször szabnak ki pótdíjat, pótdíj-maximalizálás kérhető.

Jelen esetben azonban az a kérdés, hogy a tévesen feltüntetett felségjelzés esetén mi a teendő, ki a felelős.

Téves forgalmi rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig – a jogosultság vásárlásától kezdődően, a téves forgalmi rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül a forgalmi rendszám megfelelő módosításával a helyes forgalmi rendszám rögzíthető. Ebben az esetben a jogosultság a módosított forgalmi rendszámra érvényes a teljes érvényességi időn belül. A “0” és az “O” karakterek, illetve az “1” és “I” karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során ügyintézési díjat sem kell fizetni.

Téves felségjel feltüntetése miatt kiküldött pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül a felségjel módosítható. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét és a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. A módosításért 1470 forint ügyintézési díjat kell megfizetni. Ebben az esetben a jogosultság a módosított felségjellel érvényes a teljes érvényességi időn belül.

Ennek során ügyelni kell arra, hogy nincs helye módosításnak, ha a kérelmező a kérelme előterjesztésével egy időben vagy legkésőbb a NÚSZ Zrt. felhívásától számított 90 napon belül nem nyújtja be hiánytalanul valamennyi, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratot.

Mindezek alapján bár igazságtalannak tűnik az, hogy az olvasónak fizetési kötelezettsége támad az esetből fakadóan, de tekintettel arra, hogy a jogszabály kötelezi őt az ellenőrző szelvény tartalmának jóváhagyására, amennyiben ezt aláírásával megtette, legcélszerűbb a javítási díjat megfizetve a felségjelzés módosítását kérni. Ezzel a pótdíjfizetési kötelezettség is elkerülhető.

A rendszer informatikai fejlesztése egy ideális jövőben természetesen elérheti, hogy a rendszer érzékelje, ha téves formátum kerül be, esetleg kifejezetten figyelmeztessen arra, ha nem magyar felségjelet rögzítenek. Jelen szabályozás mellett azonban a felelősség az adatokat ellenőrizni köteles vásárlóé, ami a fenti feltételek teljesülése esetén nem pótdíjat, csak az ügyintézési díj megfizetését vonja maga után.

D.A.S. JogSzerviz
www.das.hu