Több száz baleset összegyűjtött adatai alapján a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (GÉMOSZ) megbízásából peres eljárás indult az Uniqa Biztosítóval szemben, mert kárrendezéskor a biztosító a javításnál felhasznált alkatrészek árát csak 10 százalékkal csökkentett értéken térítette meg a vétlen károsultak és a javítók részére, amennyiben azok nem az általa kijelölt alkatrész-kereskedőnél vásároltak.

A biztosító felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához fordult, miután nem fogadta el, hogy a Fővárosi Törvényszék megerősítette az első fokú bíróság döntését, amelyben az helyt adott az autósok keresetének, míg a biztosító által benyújtott fellebbezést alaptalannak találta. A GÉMOSZ közleménye szerint a Kúria most kézbesítette további jogorvoslati kérelemmel már nem támadható határozatát, amellyel fenntartotta a szövetség keresetének helyt adó jogerős ítéletét.

A Kúria az Uniqa felülvizsgálati kérelmével szemben egyebek között megerősítette, illetve megállapította, hogy nem tartozik a kárt szenvedett autósok kárenyhítési kötelezettségének körébe, hogy a biztosító által önkényesen előírt alkatrészszállítóval szerződjenek, és nem lehet felróni ellenük, hogy a kiírt piaci áron rendelik meg a javítási munkát.

A Kúria döntése értelmében nem lehet a károsultaktól megkövetelni, hogy olyan márkaszervizben javíttassák a balesetben sérült gépkocsit, amely az alperes biztosító által kijelölt alkatrész-kereskedőktől szerzi be az alkatrészeket, ez olyan többlet kötelezettséggel és teherrel járna, amelynek viselése nem várható el a károsultaktól.

A Kúria döntésében arra is rámutatott, hogy az Uniqa Biztosító által kialakított, majd később megszüntetett kárrendezési gyakorlat nem szolgálja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás intézményének célját és rendeltetését.