Viszonylag gyakran fordul elő, hogy parkoló autókban az épületekről lehullott törmelék vagy ablakon felelőtlenül kihajított tárgyak okoznak kárt, a D.A.S. Jogszerviz ezért összefoglalta, mit érdemes ilyen helyezetben tenni.

Elsődlegesen a kárért felelős személyek körét szükséges beazonosítani, hogy a megfelelő személlyel szemben történjen meg az igényérvényesítés.

Ha a kárt az épület egyes részeinek hullása okozta, úgy a kárért az épület tulajdonosa a felelős. Társasház esetén a tulajdonostársak közösségét kell az épület tulajdonosa alatt érteni. Ebben az esetben a tulajdonos akkor mentesül a felelősség alól, azaz akkor nem köteles megtéríteni a bekövetkezett kárt, amennyiben bizonyítja, hogy az építkezésre és a karbantartásra vonatkozó szabályokat nem sértette meg.

Valamely tárgynak lakásból való kidobásával okozott kárt a lakás használója köteles megtéríteni. Ha a használó megnevezi a konkrét károkozót, akkor a károsult közvetlenül vele szemben jogosult fellépni, így a lakás használója, tulajdonosa mentesülhet a felelősség alól.

Ezt kell tenni, ha megsérült a parkoló autó 1

Az észlelést követő első és egyben legfontosabb teendő, hogy a legalaposabban rögzíteni szükséges a kárt, a helyszínt, és a közvetlen környezetet. Fényképfelvételek készítése mellett szükséges tanúkutatást végezni a helyszínen, hátha tartózkodik a sérült jármű közelében olyan személy, aki látta a károkozást.

Az alapos bizonyítás és sérülésrögzítés érdekében megoldásként mutatkozik a rendőrség értesítése és a bekövetkezett kár jegyzőkönyvbe történő rögzítése. Ezen jegyzőkönyv felvételekor érdemes már felkeresni az érintett ingatlan vagy lakás tulajdonosát, társasház esetén a közös képviseletet.

Kártérítés esetén minden esetben a károsultat terheli a bekövetkezett kár összegszerűségének megállapítása és bizonyítása, így következő lépésként javítási árkalkuláció beszerzése vagy a sérült jármű számla ellenében történő megjavíttatása szükséges.

Gyorsíthatja a kárrendezést, ha a károsult jármű rendelkezik casco biztosítással. Casco esetén a jármű gyors megjavíttatását követően az önrész összegével és az esetlegesen megemelkedett biztosítási díj összegével, mint kártérítési igénnyel lehet fordulni a károkozóval szemben.

Abban az esetben, ha a károkozó nem hajlandó megfizetni a bekövetkezett kárt, peres úton lehet érvényt szerezni a kártérítési igénynek. A parkoló autóban bekövetkezett kár a károsult terhén marad, ha kétséget kizáróan nem lehet bizonyítani, hogy a kárt az adott épületről lehullott tárgy vagy az adott lakásból kidobott valamely tárgy okozta.