A közlekedési törvény külföldi rendszámok használatát szabályozó részét nemrég módosította a parlament. Szabó Máté ombudsman szerint a külföldi rendszámú járművel belföldön közlekedő magyarok immár szabadabban élhetnek a tulajdonhoz és a szabad mozgáshoz való jogukkal, bár az új előírások sem minden esetben egyértelműek, és nem minden esetben lehet betartani azokat.

Idén már többször kifogásolta a biztos a külföldi rendszámú autók hazai használatát januártól megszigorító törvényt, és annak módosítását javasolta. A jogszabály legmarkánsabb eleme, hogy a bejelentett magyar lakcímmel rendelkezők – bármilyen állampolgárok is – csak 24 órán át használhatják idehaza az idegen azonosítós járműveket.

Az országos rendőrfőkapitány szerint is javítani kéne a törvényen

Szabó megállapította, hogy a jogszabály egyes elemei önmagukban alkalmasak “a tulajdonhoz, a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog” csorbítására, és közvetlenül veszélyeztethetik a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot.
 
Kifogásolta az ombudsman, hogy egy ellenőrzéskor a sofőrnek az út szélén kell dokumentumok sokaságát prezentálnia, plusz azok hiteles fordítását, utólagos igazolás már nem mentesít az eljárás alól. Indokolatlannak tartotta Szabó az akár 800 ezer forintos bírságot is, valamint túlzónak ítélte, hogy a jogszerűen használt külföldi rendszámos autót használó közeli családtagok szintén bírságot kaphatnak.

Sokan a regisztrációs adó megfizetése alól akartak kibújni azzal, hogy külföldi rendszámú autót használtak. A jogszabály ezt kívánta megakadályozni azzal, hogy előírta: belföldi üzembentartó, tulajdonos illetve magyarországi lakóhellyel rendelkező járművezető Magyarország területén csak bizonyos mentességek megléte esetén jogosult külföldi rendszámú gépjárművet vezetni.

Az ombudsman két jelentése nyomán a közelmúltban változott a szabályozás, amely több lépcsőben lép hatályba. Szeptember 21-étől érvényes az a rendelkezés, hogy a magyar járművezető a külföldi rendszámú járművet a korábbi 1 nap helyett – hat hónapon belül – összesen legfeljebb 30 napon át használhatja Magyarország területén, ha ahhoz az üzemben tartó írásban hozzájárult. Az iratok hiteles fordítása helyett elegendő lesz az egyszerű is.

Az ombudsman álláspontja szerint azonban további panaszok forrása lehet, hogy a schengeni övezetből belépő autóknál nem ellenőrizhető, mikor lépték át a határt, azaz nem határozható meg az időbeli korlátozás kezdete és vége. 
 
Módosult a belföldi üzembentartó fogalma is, így az, akinek vagy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye nem Magyarországon van – és ezt igazolni is tudja –  a jövőben jogszerűen vezetheti a külföldi rendszámú autóját, és nem kell emiatt megszüntetni a magyarországi lakóhelyét.
    
A jogszabály továbbra sem rendezi, hogyan hagyhatja el az ország területét az a jármű, amelynek külföldi rendszámát a hatóság elvette.

Az országos rendőrfőkapitány a jelentésre adott válaszában tájékoztatta az alapvető jogok biztosát, egyetért azzal a megállapítással, amely szerint ez a körülmény alapjogok sérelmét idézi elő, ezért támogatja annak megváltoztatását.