Emelné a súlyosan mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és -átalakítási támogatásának összegét, s 2013. január 1-jével megszüntetné közlekedési támogatásukat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium – derül ki az érintettek közlekedési kedvezményeire vonatkozó jogszabály tervezetéből.

Új személyautó vásárlása esetén a támogatási összeget legfeljebb 900 ezer forintban javasolja meghatározni a tárca. Használt gépjármű vásárlása esetén a támogatás összege a vételár 60 százaléka, de legfeljebb 600 ezer forint lenne, a gépjármű-átalakítási támogatás összege a jelenlegi háromszorosára, azaz 90 ezer forintra emelkedne.

A minisztérium a 2013. január 1-jével megszűnő ellátást fokozatosan vezetné ki: 2012-ben azt már kifutó jelleggel folyósítanák azoknak, akik rendelkeznek érvényes háziorvosi szakvéleménnyel. A tárca szerint az ellátás megszüntetése következtében az állapotuk alapján súlyosan fogyatékos embereket valós anyagi hátrány nem éri.

Több pénz a mozgássérülteknek autóra 1
Több pénz a mozgássérülteknek autóra 2

Több pénz a mozgássérülteknek autóra

Több pénz a mozgássérülteknek autóra

Több pénz a mozgássérülteknek autóra 5
Több pénz a mozgássérülteknek autóra 6
Fotó megosztása:
Több pénz a mozgássérülteknek autóra 7


Mint írták, azok a mozgáskorlátozottak, akik állapotuk súlyossága miatt fogyatékossági támogatásra szereznek jogosultságot, magasabb összegű ellátásban részesülhetnek. Szemben ugyanis az évi 7-28 ezer forintos támogatással (ez havi szinten 583 és 2333 forint közötti összeg), a fogyatékossági támogatás havi összege jelenleg – a támogatási mértéktől függően – 18 500, illetve 22 800 forint. (A két ellátás együttes folyósítását a jelenlegi rendszer is kizárja.)

A gépjárműszerzési támogatás kapcsán rámutatnak arra: a jelenlegi szabályozás értelmében arra csak azok jogosultak, akiknek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét, annak ellenére, hogy a közlekedésképtelen állapot az érintettek esetében jövedelmi helyzetüktől függetlenül fennáll. A támogatás 300 000 forintos összege 1997 óta nem változott, jóllehet a gépjárművek vételára jelentős mértékben emelkedett – teszik hozzá.

Úgy értékelik, nem indokolt fenntartani a vásárolt gépjármű maximális vételárának hárommillió forintban való limitálását, valamint a gépjármű maximális lökettérfogatának meghatározását sem.

A tervezet szerint szerzési támogatásra való jogosultság elsősorban annak a mozgásszervi fogyatékossággal élő embernek volna megállapítható, aki a személygépkocsi vezetésére maga is képes. Kiegészítő jelleggel pedig annak is, aki az állapota miatt gépjármű vezetésére alkalmatlan, és szállítását a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója vállalja. A gépjárművet önállóan vezetni nem tudó emberek körének támogatási lehetősége e csoporton belül elsősorban a súlyosan mozgáskorlátozott gyermeket nevelő családok terheinek enyhítését szolgálja.

Azok lennének tehát elsősorban jogosultak az ellátásra, akik mozgásszervi fogyatékosságuk miatt tömegközlekedési eszközt önerőből nem tudnak igénybe venni, azonban a gépjármű használata keresőtevékenységük, rehabilitációjuk, tanulmányaik folytatásához nélkülözhetetlen – összegez a dokumentum.

Az új és a használt gépjárművek vásárlása esetén – azok magas vételára miatt – indokolt olyan közreműködő szervezet bevonása, amely a finanszírozást is ellátja, ezáltal olyan támogatottak is hozzájuthatnak gépjárműhöz, akik egyébként nem lennének képesek egy összegben kiegyenlíteni a vételárat – mutat rá a tárca, hozzátéve: ebből következően a támogatást az érintett kizárólag a minisztérium által közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott, a finanszírozást, a támogatás összegének jogszerű felhasználását, a gépjárműhasználat jogszerűségének biztosítását is ellátó közreműködő szervezeten keresztül veheti igénybe. (A támogatott gépkocsira vonatkozó 3 éves elidegenítési tilalmat a magyar állam javára jegyzik be.)

A korábbi évek gyakorlatával megegyezően az új támogatási rendszerben is megmarad a lehetőség a támogatás felhasználásával segédmotoros kerékpárnak minősülő három- vagy négykerekű jármű, illetőleg járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék vásárlására. A támogatás maximális összege ez esetben szintén 600 ezer forint lenne, függetlenül attól, hogy annak felhasználásával használt vagy új járművet vásárolnak.

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál minden év március 31-éig lehet majd benyújtani. A keretszámról a miniszter minden év június 1-jéig tájékoztatja a hivatalokat, amelyek minden év június 30-áig döntenek a tárgyévi jogosultságokról.

Forrás: MTI