Az Országgyűlés kedden módosította a közterületi parkolás jogi szabályait, ezentúl a 95-ös benzin átlagárához kötik a parkolási díjat és rögzítik, hogy a várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.

A fideszes Rogán Antal és Kósa Lajos azért adott be módosító indítványt a helyi önkormányzatokról szóló törvény és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény módosításához, mert az Alkotmánybíróság június 30-ával megsemmisítette a parkolásra vonatkozó szabályokat, mert az keretek nélküli, önkényes jogalkotási lehetőséget biztosított a Fővárosi Közgyűlés számára a parkolással kapcsolatban.


Az új törvény szerint a parkolási közszolgáltatást csak költségvetési szerv, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság láthat el. Vagyis vége a magáncégekbe áramló milliárdoknak.

Ezentúl díjfizetési kötelezettség olyan várakozási területen és időszakra rendelhető el, amelyen az adott időszakban a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága, azaz a telítettség a 70 százalékot meghaladja. Az önkormányzatok jelölhetik ki a várakozási területeket.

Változik a díjszámítás is. Tavaly május óta a BKV-jegyhez kötötték a fővárosi díjakat. Ezentúl azonban a benzin ára lesz a mérvadó.

Ezentúl a benzintől függ a parkolási díj 3


Az egy órára vonatkozó díj személygépkocsi esetén nem haladhatja meg az APEH által az előző év szeptemberében és az azt megelőző tizenegy hónapban egy liter 95-ös benzinre vonatkozó elszámolási árként havonta közzétett összeg egyszerű számtani átlagának a kétszeresét. Az MTI számítása szerint ez idén maximum 544 forint, ami alacsonyabb, mint a mostani 640 forintos maximum díj.
   
Pótdíjat akkor kell fizetni, ha a jármű díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén öt perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább tizenöt perccel túllépi.

Ezentúl a benzintől függ a parkolási díj 4


A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további kétórai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egyórai várakozási díj negyvenszerese.

A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.

Forrás: MTI