A BKV bérletbemutatás díjának felülvizsgálatát javasolja Szabó Máté ombudsman, mert az – mind a menetjegyek és bérletek árával, mind a hazai jövedelmi viszonyokkal összevetve, mind nemzetközi összehasonlításban – aránytalanul magas és mert nem csak a szolgáltató költségeinek fedezésére fizettetik meg, egyfajta büntetésként is szolgál. A szankciós jelleg sérti az utasok tisztességes eljáráshoz való jogát.

Jelenleg a fővárosi közlekedési vállalat 3000 forint díjat számít fel azoknak, akik érvényes bérlettel rendelkeznek, de azt ellenőrzéskor nem, csak utólag, a BKV irodájában tudják felmutatni. A díj az utóbbi két évben a négyszeresére emelkedett.

Szabó Máté álláspontja szerint, ha a szolgáltató lehetővé teszi a bérlet utólagos bemutatását, akkor az ehhez kapcsolódóan megállapított díj nem ölthet szankciós jelleget. Nincs is mit szankcionálni, hiszen az utasnak van érvényes bérlete, így a BKV Zrt.-t kár nem érheti. Az utas legfeljebb az utólagos bemutatással járó költségek megfizetésére lenne kötelezhető.

Korábban a BKV a bemutatásnál csak azt a bérletet fogadta el, amely már a büntetést megelőző napon is érvényes volt, de mivel 2009. január 1-től a fővárosi közgyűlés változtatott a szabályokon, és az utólagos bemutatáshoz elegendő, hogy a pótdíjazás napján érvényes legyen a bérlet, az ombudsman ezért nem tett kezdeményezést ez ügyben.