A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága közölte, hogy 2007. február elsejétől lehet beadni a kérelmet a vámhatóságoknak a törvénytelenül kivetett regisztrációs adó visszafizetéséhez. Az kaphatja vissza a pénzt, illetve a kamatait, aki a regadót anno a vámhatóságnak megfizette, és nem hárította tovább másra, vagy aki kötelezett lett volna az adó megfizetésére, de azt helyette más, például a kereskedő fizette meg, majd ráterhelte, és ezt igazolni is tudja.

Aki kereskedőtől vásárolta itthon a használt járművet, annak a kérelemhez csatolnia kell az adó áthárítását igazoló számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot, továbbá az igazoló bizonylatot, hogy az adót az eladó felé kifizették.

Február elsejétől 180 nap áll rendelkezésre, hogy a regisztrációsadó-különbözet visszatérítését kérjék, amit annál a vámhivatalnál lehet megtenni, amelyik a regisztrációs adót eredetileg kiszabta. 90 napon belül bírálja el a kérelmeket a vámhatóság, majd a határozat jogerőre emelkedését követően 30 napon belül utalják át a pénzt.

Senki ne számítson azonban a teljes befizetett összegre. Csak a szabályosan – a gépjárművek értékcsökkenését is figyelembe vevő számítással – megállapított regadó és az eredetileg kiszabott összeg közötti különbséget, illetve kamatait adják vissza.

Az Országgyűlésnek benyújtott törvénytervezet szerint a vám- és pénzügyőrség azoknál a járműveknél téríti vissza a regisztrációs adó meghatározott részét, amelyeknél az adóigazgatási eljárást 2004. május elseje és 2005. december 31-e között megkezdték.