Az esemény kapcsán bejelentették, hogy a Ford Hungária Kft. egy restaurálatlan T-Ford személygépkocsit adományoz Makó városának. Az autó felújítását a tervek szerint a makói Galamb József Szakközépiskola diákjai végzik el. Egy másik, restaurált, tökéletes műszaki állapotban lévő T-modellt pedig a Közlekedési Múzeumnak adományoznak, az átadásra május közepén, a múzeumi világnap alkalmából kerül majd sor. A május 18-i átadásról a vezess.hu is tudósít majd.

Az emlékülésen bemutatták a jubileum alkalmából a Ford Hungária Kft. támogatásával az OldtimerPress kiadó által megjelentetett kiadványt is, amely Magyarok Ford-országban címmel a Ford cégnél dolgozó magyar származású mérnökök, Galamb József, Farkas Jenő, Haltenberger Gyula és mások munkásságát ismerteti, valamint a jeles amerikai márka magyarországi elterjedésének folyamatát, a Ford Motor Rt megalakulását és működését mutatja be.

Galamb József bronzból készült mellszobrát – Széri-Varga Géza orosházi szobrászművész alkotását – a makói csipkeház előtti sétányon lévő helyezték el. Az avatóünnepségen Brian Guss, az Amerikai Egyesült Államok kulturattaséja mondott ünnepi beszédet.

Rendkívüli elismerésre méltó Makó városának és a Ford Hungária Kft-nek Galamb József születése 120. évfordulója kapcsán tett erőfeszítése, amellyel tiszteletet érdemlő módon igyekeztemk emlékezni és emlékeztetni. Galamb József munkássága sokáig teljessséggel ismeretlen volt a hazai szakmai körökben is, elsősorban azért, mert a szocializmus éveiben agyonhallgatták az Amerikában műszaki karriert befutó magyar mérnök tevékenységét. Galamb Józsefet a T-Ford konstruktőreként szokás említeni – helytelenül -, sokkal szerencsésebb az “egyik” konstruktőr megjelölés, mert rajta kívül többen dolgoztak a kocsi szerkezeti megoldásain. Galamb nagy érdeme a bolygóműves váltó tervezése volt, ezen kívül a motor és a hátsó híd kialakításában szerzett elévülhetetlen érdemeket. Ne feledjük, a T-Ford elkészülte idején mindössze 27 éves volt. 1944-ig dolgozott Henry Ford mellett, egyik legközelebbi műszaki munkatársa lett. A T-Ford utáni érában is komoly feladatokat kapott és teljesített, így az A-Ford és a V8-as tervezése is jelentős részben az ő keze munkája. Magyarságát sohasem feledte, többször járt Magyarországon, és testvérei is meglátogatták az USA-ban. Galamb József közreműködött abban, hogy ifj. Horthy István gyakornoki lehetőséget kapjon a Ford Company egyik gyárában a harmincas évek elején. E megbízás hátteréhez tudni kell, hogy amikor 1901 és 1903 között a haditengerészetnél sorkatonai szolgálatot teljesített, parancsnoka Horthy Miklós sorhajóhadnagy volt.

Mobil
Galamb József története igazi amerikai sikersztori – hallhattuk többször az emlékezések kapcsán, főleg a tengerentúlról érkezett vendégektől. A pátoszba némi disszonanciát hozott, hogy az emlékülésen rendre megszólalt a makói mérnököt hajdan befogadó ország mai kulturális attaséjának mobiltelefonja, aki az előadástól nem zavartatva akkurátus megbeszéléseket folytatott a hívókkal színházterem közönségének épülésére. Isten nem ver bottal, szokás mondani, s ennek bizonysága volt, hogy amikor a Galamb József mellszobor avatása alkalmából tartandó ünnepi beszéd megkezdésére átadták a szót az attasé úrnak, tökéletes szinkronban csöngeni kezdett a derékszíjra csiptetett kis kommunikátor. Ha lett volna következetesség a jelen lévők semmibe vételében, akkor felveszi… Nem így történt, zavartan lenyomta a kis billentyűt. Van remény.

Mindenki lép egyet

Még a Galamb József emlékülésen jelen lévő makói vezetők közül sem mindenki értette tökéletesen a T-Fordok modern kori mozgásának koreográfiáját, de feltehetően érezték, hogy ezúttal mindenki csak jól jár. A helyzet tehát az, hogy a Ford Hungária Kereskedelmi Kft. ajándékoz egy restaurált, kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban lévő, 1924-ben gyártott T modellt a Közlekedési Múzeumnak. A múzeum pedig az évek óta raktárában porosodó, restaurálatlan T modellt Makó városának adományozza.
A hagymáról híressé lett település polgármestere, dr. Buzás Péter az adományozás kapcsán egyetlen igazi problémát látott – és ezt meg is osztotta jelen lévőkkel -, hogy majdan valahová tenni kell a kész járművet, miután a Galamb József Szakközépiskola nebulói lelkes munkával újjávarázsolták. Nem említette, de szerintünk a kiválasztott hely lehetne akár a hajdani makói Ford szerviz is, amely egykor Galamb Ferenc, Galamb József öccsének tulajdona volt, és ahol árusítottak és javítottak is Ford járműveket. Sajnos az épület, amelynek falán még mindig kivehetők a hajdani feliratok és a falra festett Ford T modellek képei, egyre rosszabb állapotban van, és nem mellékesen egy háziipari tevékenységet folytató kft. tulajdona. A kft eladná az épületet, de a város aligha tud egy nagy költséggel járó befektetést vállalni azért, hogy egy T Fordnak méltó garázst találjon. Más kérdés, hogy egy Galamb Józsefre emlékező állandó kiállítással, esetleg más járműtörténeti gyűjteménnyel párosítva akár még gazdaságossá is lehetne tenni a múzeumot, és épp oly messzire vinné Makó hírét, mint a Sóczó-féle motormúzeum tette Gyomaendrőd kapcsán.