Számos pontját megszegte a koncessziós társaság az M6-os autópálya építése során. Súlyos hiányosságok, hibák mutathatók ki az építési folyamatra, annak dokumentálására, a helyszíni kivitelezési munkákra és a minősítésekre vonatkozó előírások betartásában – derül ki az autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti szakaszára vonatkozó felülvizsgálatról szóló minisztériumi közleményből.


A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felülvizsgálata részeként végzett aszfaltvizsgálat helyszíni és laboratóriumi ellenőrző mérései szerint az aszfalt vastagsága és minősége sok helyen nem megfelelő. A feltárt hibák együttes fennállása az útburkolat várható élettartamának jelentős rövidülését eredményezheti.

A dokumentációk és a megépített útszakasz vizsgálata, összevetése alapján számos hiba és hiányosság mutatható ki, egyebek mellett a felhasznált, beépített anyagok minőségében és a munkavégzés feltételeinek teljesülésében is. A szakértők eltéréseket találtak a megvalósulási tervekben foglaltak és a helyszínen tapasztaltak között (műtárgyak, útburkolat geodéziája). Az építési naplók tartalmi szempontból hiányosnak és helyenként formailag is szabálytalannak bizonyultak.


Az egész pályaszerkezetre nem állnak rendelkezésre teljes körűen a Független Mérnök által kiadott továbbépítési és eltakarási engedélyek. A koncessziós társaság az autópálya egyes elemeire úgy épített rá, hogy az eltakart munkarészek (pl. alsóbb aszfaltrétegek, műtárgyak szerkezeti elemei) előzetes mennyiségi és minőség-ellenőrzése nem történt meg. A beépített anyagok, a keverékek és a bedolgozás megfelelősége bizonyos esetekben kellő pontossággal, roncsolás nélkül már nem vizsgálható. A minőség-ellenőrzési műszaki szabályozásokat nem tartották be maradéktalanul.

A feltárt hiányosságok és hibák számszerűsített hatása több milliárd forint. Mielőbbi kijavításuk, illetve pénzügyi ellentételezésük érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felveszi a kapcsolatot a koncessziós társasággal.

A 2010. márciusi átadás előtti napokban arról lehetett hallani, hogy az autópálya ezen szakaszát sebtében fejezték be és a Nemzeti Közlekedési Hatóság nem is ad engedélyt a forgalomba helyezésre. Végül a miniszterelnöki átadás ideiglenes engedéllyel megtörtént.