Az elnökség üdvözölte, hogy az elmúlt hónapokban a magyar autóbuszgyártók, valamint a beszerzések megvalósításában érdekelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, a Budapesti Közlekedési Zrt., valamint a regionális közlekedési központok (Volán társaságok) között érdemi és intenzív együttműködés alakult ki. A párbeszéd nyomán a felek egyetértettek abban, hogy szükséges a gyártói oldal kutatás-fejlesztési és innovációs programjainak, illetve a közforgalmú autóbuszos szolgáltatók járműbeszerzéseinek összehangolása a magyar gyártók piaci teljesítményének fokozása érdekében. A MABUSZ elnöksége a szakmai szervezetek és a sajtó türelmét kéri, bizakodva a magyar gyártóknak kedvező fejleményekben. Egyúttal a közbeszédet a múlt hét óta tematizáló konkrét beszerzési tender kapcsán is megszólalt a szervezet. A MABUSZ szerint a kifogásolt közbeszerzésben (12 méteres minimálhosszt határoztak meg, így kiesett a potenciális nyertesek közül a Credo egyetlen centiméterrel rövidebb modellje) az ajánlatkérő komplex műszaki követelményrendszert határozott meg, amelyben csupán egy elem a hosszúsági méretre vonatkozó feltétel. A kiírás műszaki feltételrendszere a MABUSZ álláspontja szerint valós üzemeltetési megfontolásokon nyugszik, ezért méltányolható, és nem tekinthető kifejezetten a magyar buszgyártókat diszkrimináló feltételnek. A magyar autóbuszgyártás további sorsa a MABUSZ álláspontja szerint nem a kérdéses tenderen, sokkal inkább a helyközi közforgalmú közlekedés piaci átalakításán múlik majd, amely a következő években sok száz autóbusz beszerzését teszi szükségessé. A MABUSZ rámutatott, hogy az elmúlt években a magyar buszgyártók számos magyar tenderen sikerrel vettek részt, termékeikkel pedig országszerte elégedettek a köz- és magántulajdonú üzemeltetők.