Az uniós tagállamokban értékesített új gépjárművek károsanyag-kibocsátási határértékeit megszabó normarendszer. Az emissziós normákat EU irányelvek határozzák meg, progresszíven szigorodó mértékben. 

Az Euro-szabályozás jelenleg hatályos formájában a nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szénmonoxid és koromrészecske kibocsátását határozza meg szárazföldi járművek és uszályok esetében. 
A jármű- és üzemanyag-típusonként eltérő határértékeknek történő megfelelést szabványos tesztciklusok során ellenőrzik. 
A jelenleg hatályos (2009. szeptemberében bevezetett) Euro5-ös norma az első, 1992-es (Euro1) szabványhoz képest nagyságrendekkel tisztább üzemet ír elő: az engedélyezett szénmonoxid-kibocsátás szintje például dízelmotorok esetében kevesebb mint ötödére, benzinüzemű erőforrásoknál harmadára csökkent, míg a dízeleknél megengedett koromrészecske-kibocsátás ma csupán harmincad része a húsz évvel ezelőttinek. 
A következő, Euro6-os norma 2014. szeptemberében lép hatályba, ám több motor már ma teljesíti ennek elvárásait.