Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által vezess.hu/20ev oldalon szervezett Vezess20év – Ünnepelj velünk születésnapi nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

 

A Játék szervezője és lebonyolítója Central Médiacsoport Zrt.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

 

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről Central Médiacsoport Zrt.  nem értesíti a Játékost.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. 2. A Játék leírása

 

A nyereményjáték során a játékosoknak a vezess.hu/20ev oldalon található világtérképen elhelyezett piros pöttyökre kattintva felnyíló (mobilon listanézetből lekattintható)  cikkekben 5 db Vezess születésnapi logót kell megtalálniuk, melyeket a cikkoldalakon néhol megjelenő logó képére kattintva lehet összegyűjteni. Miután mind az 5 logót sikerült megtalálni, a játékosoknak egy tudásalapú kérdésre kell helyesen válaszolniuk, valamint megadni nevüket, email címüket. Ezt követően automatikusan részt vesznek az adott heti és napi nyeremények- valamint a főnyeremény sorsolásában is. A játékban többször is részt lehet venni. A napi és heti nyereményeket a nyereményjáték időszaka alatt minden héten pénteken 14:00 órakor sorsoljuk ki.

 

 1. 3. A Játék időtartama

 

A Játék 2021. április 2. és április 30. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt. Az adott héten pénteken 14 óra után érkezett jelentkezések, mindig csak a még hátralévő nyereményekért vehetnek részt a játékban. Így 2021.április 30 14 óra után már csak a fődíjért lehet játszani.

 

 1. 4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • A feltett tudásalapú kérdésre történő válaszadás.
 • A kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek.
 • Az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.
 • Egy Játékos a 4 hetes periódus alatt minden nap részt vehet a Játékban, de naponta csak egyszer. Több jelentkezés esetén a CENTRAL MÉDIA a Játékos első jelentkezését veszi figyelembe, függetlenül az abban foglalt megfejtés helyességétől.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Médiacsoport Zrt.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges.

 

 1. 5. Nyeremény

 

A Játék nyereménye:

A születésnapi nyeremények listáját külön oldalon lehet megtekinteni, itt: vezess.hu/20ev/nyeremenyjatek-szabalyzat/.

 

 • Napi nyeremények:
  • napi 1 Vezess ajándékcsomag – tartalma: Vezess tornazsák, Vezess kulacs és kulcstartó
 • Heti nyeremények:
 • hetente 1 db Lukoil telitank ajándékkártya – 25.000 Ft értékkel feltöltve
 • hetente 1 db Driving Camp gokart voucher 2 fő részére (2×3 menet)
 • Főnyeremény:
  • 1 db Continental autógumi szett – 200.000 Ft értékben

Amennyiben a választott autógumi költsége meghaladja a nyeremény utalvány összegét, a fennmaradó összeget a nyertesnek kell a nyeremény biztosító cég részére kifizetni. Amennyiben a választott autógumi költsége kevesebb, mint a nyeremény utalvány összege, abból készpénz vissza nem adható. A nyeremény kiválasztásához és átvételére ill. igénybevételére vonatkozó részletes tájékoztatást a nyereményt biztosító cégek adnak.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

 

A nyeremény átvételével kapcsolatos részletes információkról a nyertesek a sorsolás után közvetlenül kapnak tájékoztatást.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során Central Médiacsoport Zrt. és a Játékos kötelesek együttműködni.

Central Médiacsoport Zrt. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. Central Médiacsoport Zrt. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Central Médiacsoport Zrt. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

 1. 6. Sorsolás

 

A sorsolások egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történnek a Central Médiacsoport három munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. 

 

A játék 4 hetes időtartama alatt minden pénteken 14:00-kor sorsoljuk ki a heti és napi nyereményeket azok között, akik az előző hét legalább egy napján összegyűjtötték az 5 db Vezess születésnapi logót és helyesen válaszoltak a kérdésre.

 

A sorsolások időpontja:

 • Első heti és napi nyertesek: 2021. április 9. 14:00
  • az első héten játszók között 7 db napi nyertest és 2 db heti nyertest sorsolunk ki.
 • Második heti és napi nyertesek: 2021. április 16. 14:00
  • a második héten játszók között 7 db napi nyertest és 2 db heti nyertest sorsolunk ki.
 • Harmadik heti és napi nyertesek: 2021. április 23. 14:00
  • a harmadik héten játszók között 7 db napi nyertest és 2 db heti nyertest sorsolunk ki.
 • Negyedik heti és napi nyertesek: 2021. április 30. 14:00
  • a negyedik héten játszók között 7 db napi nyertest és 2 db heti nyertest sorsolunk ki.
 • Főnyeremény sorsolása: 2021. május 4. 14:00
  • A nyereményjátékban résztvevő és a tudásalapú kérdésre helyesen válaszoló játékosok közül sorsoljuk ki.

 

 Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre egy pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertest a nyertesek kiértesítése után sorsoljuk, ha azok nem jogosultak. Amennyiben a pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az Central Médiacsoport Zrt. tulajdonában marad.

 

 

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra, azaz a napi nyertesek, az a heti nyereményért már nem játszanak. A fődíjért ugyanakkor igen.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

 

 1. 7.Nyertesek értesítése

 

 

Central Médiacsoport a nyertesek nevét az vezess.hu születésnapi nyereményjáték nyertesek oldalán, a sorsolás napjá követő 5 munakanapon belül teszi közzé: vezess.hu/20ev/nyertesek

 

A nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen, a sorsolást követően 30 munkanapon belül értesítjük.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

 

 

 1. 8.A nyeremények kézbesítése, átvétele

 

A Játékosok kötelesek együttműködni Central Médiacsoport Zrt. -vel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és Central Médiacsoport Zrt. -t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. Central Médiacsoport Zrt. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. Central Médiacsoport Zrt. a nyereményt egy alkalommal postázza.

Central Médiacsoport Zrt. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

 

Amennyiben a nyertes a nyereményt a kiszállításkor nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

 

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül köteles tájékoztatni a Central Médiacsoport Zrt-t.

 

 

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Médiacsoport Zrt.-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Médiacsoport Zrt.  részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Central Médiacsoport Zrt.  a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza

 

 

 1. 9.Adatkezelés

 

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt.  Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/  ).

 

 1. 9.1Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087886-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-199016
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán ügyvezető igazgató

 

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

Central Médiacsoport Zrt.  a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

 1. 9.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő játékos neve,  kapcsolattartási e-mail címe A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási e-mail címe Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése Central Médiacsoport Zrt. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
A heti nyertesek és fődíj nyertesévek nevének és email címének átadása a nyereményt biztosító cég számára. A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény kiválasztása és átadása Central Médiacsoport Zrt. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés
A nyertes neve A nyertes megszólítása Az érintett hozzájárulása
A nyertes email címe A nyertes értesítése Az érintett hozzájárulása
A nyertes neve a nyilvánosságra hozatalt is beleértve a vezess.hu/20ev/nyertesek oldalon Átláthatóság biztosítása A Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím, vagy tartózkodási hely, esetlegesen adószám vagy adóazonosító jel, telefonszám) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

 

 

 1. 9.3.Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 

Kezelt adat Időtartam
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím) a Játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a sorsolást követő 30 nap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel) 8 év

 

Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

 1. 9.4. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 2. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 3. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 4. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja. Az adatkezelés részletei itt olvashatóak: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

 1. 9.5.Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/  ).

 

 1. 10. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért Central Médiacsoport Zrt. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Central Médiacsoport Zrt. -nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Central Médiacsoport Zrt. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Central Médiacsoport Zrt.  kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, Central Médiacsoport Zrt.-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Central Médiacsoport Zrt. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Médiacsoport Zrt. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Central Médiacsoport Zrt. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Central Médiacsoport Zrt. -vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Médiacsoport Zrt. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiacsoport Zrt. -nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami Central Médiacsoport Zrt.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. 11. Egyéb

 

Central Médiacsoport Zrt. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 7 napig elérhető a vezess.hu/20ev/nyeremenyjatek-szabalyzat oldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a szandra.domonkos@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Sok sikert és jó szórakozást kíván a Vezess szerkesztősége!

 

Kelt: Budapest, 2021. március 12.