A modern autók fejlesztői igyekeznek többszörös funkcióval felruházni a beépített biztonsági rendszereket. Így az autó előtti területet pásztázó kamerától kapott kép számos feladatra felhasználható. 
Ilyen az a funkció, amely a vezetőnek segít a forgalmi sávon belül tartani járművét, és amely létezik passzív (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer) és aktív (sávban tartó rendszer) kivitelben is. 
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer a forgalmi sáv két szélét jelző, szaggatott vagy folytonos fehér felfestéseket figyelve folyamatosan ellenőrzi, hogy a jármű hossztengelye párhuzamos-e a sáv határaival. Amennyiben azt észleli, hogy a jármű valamelyik irányban elhagyni készül a sávot, anélkül, hogy a vezető erre vonatkozó szándékát (előzés, sávváltás) jelezte volna, hangjelzéssel és/vagy a kormány vagy az ülés rezegtetésével figyelmezteti a vezetőt. 
A sávban tartó, aktív rendszer ezt a funkciót finom ellenkormányzással egészíti ki; a jármű az elektromos kormányszervó motorjára gyakorolt erőhatás révén képes visszatéríteni magát a sáv határától. 
Ennek mértéke, illetve feltételei gyártótól függően változnak, illetve elsősorban a jogi keretek szabta lehetőségektől függnek: a rendszerek általános alapelve, hogy csak akkor üzemelnek, ha a vezető a kormánykeréken tartja a kezét, ellenkező esetben ugyanis autonóm (önmagukat felügyelet nélkül vezető) járműnek minősülhetnének, amelyek forgalomban való részvétele (a kísérleti járművek üzemeltetésére vonatkozó engedményektől eltekintve) jelenleg nem engedélyezett.