Lajos bácsi aktív nyugdíjas, a 70 évesen is ügyes kezű cipészmester a mai napig besegít a fia által vitt budapesti műhelyben. Minden egyes nap tíz éve használt Volvójával indul az agglomerációban lévő családi házából a belvárosba – azon a téli, de napsütéses reggelen is így tett, amikor a közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunk következő sztorija megtörtént.

Nem akart elkésni a suliból, a kocsi elé szaladt

Már a városban járt a nyugdíjas, amikor – és ezt fontos hangsúlyozni – jó látási-, és útviszonyok mellett egy teljesen egyenes vonalvezetésű úton későn vette észre az útszéli kisboltból kilépő, és a túloldali megállóban várakozó HÉV felé futni induló 13 éves kiskamaszt. Anna késésben volt az iskolába, ezért mindenképpen el akarta kapni a szerelvényt, szaladni kezdett a túloldalra.

Lajos bácsi a rá jellemző nyugodt stílusban, a későbbi vizsgálatok szerint 38-42 km/órás sebességgel haladt a gyalogátkelő felé. Sajnos túl későn vette észre a zebrára szaladó Annát, akit elsodort az autójával. „A hirtelen jobb oldalról elé kerülő gyalogos előtt megállni még vészfékezés mellett sem tudott, ugyan elrántotta a kormányt, de az ütközést elkerülni nem tudta” – áll a későbbi jelentésben, ahogy ez is: „a jobb oldalon álló autók miatt az útra lépéskor a gyalogos nem volt látható”.

Annát comb és fejsérülésekkel szállította az ügyeletes kórházba a gyorsan kiérkező mentő.

Állapota engedte, ezért már a kórházban kihallgatták a rendőrök. Őszintén elmondta, hogy amint meglátta a boltból kilépve a HÉV-et az út túloldalán, azonnal futni kezdett, ugyan észlelte a közeledő sötétkék autót, ennek ellenére lelépett a zebrára. Elismerte figyelmetlenségét, és hogy rosszul mérte fel a Volvo és a zebra távolságát.

Amikor leszaladt a gyalogos-átkelőhelyre fékcsikorgást hallott, és egy nagy ütést érzett, majd elvesztette eszméletét.

A tárgyaláson már kissé másként nyilatkozott Anna

Immár a bíróság előtt Anna kiegészítést fűzött a kórházban a rendőröknek tett vallomásához. Azt állította, hogy a zebrára lépés előtt jobbra és balra is nézett. Habár bal oldalt egy nagyméretű jármű állt a zebrától kissé távolabb, ez azonban nem takarta el előtte a kilátást.

Az ügyben a kirendelt szakértő megállapította, hogy a baleset akkor lett volna elkerülhető, ha Lajos bácsi mindössze 24-28 km/órás sebességgel közelíti meg a gyalogos-átkelyőhelyet. 40 km/órás sebességgel még vészfékezéssel sem lehetett volna megelőzni a bajt.

A rendőrségi szakaszt vádemelés követte.

Súlyosan megsérült a lány (illusztráció)

Lajos bácsi nem ismerte el a felelősségét

Az ügyészség szerint a baleset oka az volt, hogy a vádlott, Lajos bácsi megszegte a KRESZ 43.§ /1/ és /2/ bekezdését, valamint az, hogy a sértett Anna megszegte a KRESZ 21.§  /6/  bekezdését. A közlekedési jogra szakosodott Székely Ügyvédi Iroda által képviselt autós nem ismerte el a büntetőjogi felelősségét.

Lajos bácsi a nyomozás során, majd a tárgyaláson is hangsúlyozta, hogy ő bizony mérsékelt sebességgel közelítette meg a zebrát, az úttesten kissé beljebb húzódott, mert a jobb szélén autók parkoltak, a haladása közben pedig nem tapasztalt semmi olyat, hogy valaki át kívánna kelni a gyalogos-átkelőhelyen. Aztán az egyik pillanatról a másikra a zebrán nekiszaladt valaki.

A sértettel kapcsolatban semmi sem tudott elmondani, őt korábban nem észlelte. Elmondta még, hogy a zebra előtt az úttesten az átkelőhelytől mintegy 5-6 méterre állt egy zárt kisteherautó, ettől a teherautótól nem lehetett látni a gyalogost.

Volt egy szemtanúja is a balesetnek, Erika szintén a zebrán akart átkelni, amikor végignézte Anna elsodrását.

Tanúvallomásában elmondta, hogy látta a közeledő Volvót, amivel egy időben észrevette a boltból az út felé szaladó sárga kabátos iskolás lányt is. Ekkor hirtelen elkiáltotta magát, de abban a pillanatban már bekövetkezett a baleset, a kocsi a jobb elejével kapta el a tinédzsert. Megerősítette ő is a vádlott állítását, miszerint a baleset idején a zebrától valamennyire egy kisteherautó parkolt, ami a rendőrök kiérkezéséig elhajtott a helyszínről.

Mit mondtak a szakértők?

A kirendelt szakértő megállapításai:
 – A gyalogos úttestre lépésekor a jármű távolsága a zebra közelebb eső szélétől 13,5-18,4 méter távolságban volt
 – A jármű távolsága az elütési helytől a gyalogos úttestre lépésekor 13-17 méter távolságban jelölhető meg
 – A veszélyhelyzet észlelésekor a gyalogos 40-50 centimétert behaladt a zebrán
 – A jármű a fékezés elhatározásakor az elütési hely előtt 13-15 méter távolságban helyezkedett el
 – Mindezek mellett a gyalogos elütése elkerülhető lett volna, ha a jármű sebessége nem nagyobb 28-33 km/óra sebességnél.

Ezen bizonyítékok alapján kellett a bíróságnak vizsgálnia azt, hogy a vádlott, valamint a sértett szegett-e KRESZ szabályt (ahogyan az a vádiratban szerepel), és ez okozati összefüggésben van-e a bekövetkezett balesettel.

Nem tudott mindenben dönteni a bíróság

Nem tudott mindenben dönteni a bíróság

Mit állapított meg a bíróság?

A bíróság szerint Anna úgy lépett az úttestre, és úgy futott a zebrán, hogy nem győződött meg annak veszélytelenségéről. Vagyis kétséget kizáróan megállapítható, hogy a sértett megszegte a KRESZ 21.§ /6/ bekezdését, mely okozati összefüggésben van a balesettel.

No de mi a helyzet a Lajos bácsi elleni váddal?

A KRESZ 43.§ /1/ és /2/ bekezdése kimondja, hogy a zebrán a járművel elsőbbséget kell adni a gyalogosnak. Azt a helyet, ahol az /1/ bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van a járművel szemben, csak fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel szabad megközelíteni, ráadásul úgy, hogy a vezető elsőbbségadási kötelezettségének a szükséghez képest megállással is eleget tudjon tenni. Plusz úgy, hogy e kötelezettségének teljesítésekor a gyalogosokat a járműve sebességével ne tévessze meg.

Teljesen egyértelműen fogalmazva a jogszabály két kötelezettséget ír elő a járművezetőknek: a fokozott óvatosságot és mérsékelt sebességet.

Maradjunk itt egy kicsit. „A járművezetőnek a zebra előtt fokozottabban kell figyelni, mint egy átlagos forgalmi helyzetben. Figyelnie kell: van-e gyalogos a közelben, és számítania kell-e az úttestre lépésére? Amennyiben igen, az indokolja a mérsékelt sebesség felvételét” – magyarázza dr. Janklovics Ádám közlekedési jogász.

Jelen esetben viszont a helyzet nem volt eldönthető. A vádlott és a szemtanú is elmondta, hogy egy zárt tehergépkocsi állt a baleset idején a zebra közelében.

Mi lett az ítélet?

Lajos bácsi azt is állította vallomásában, hogy amennyiben Anna állva várakozik a zebra szélén, a kisteherautótól akkor sem látta volna őt. Csakhogy mivel ott volt a jármű az út szélén, a vezetőnek még nagyobb gondossággal kell megközelíteni a KRESZ betűjéből adódóan a zebrát, hiszen fel kell készülnie rá, hogy bárki kiléphet a takarásból. A sebesség megválasztását egyértelműen befolyásolja a környezet áttekinthetősége, vagy áttekinthetetlensége.
 
„Jelen esetben az a rész, ahol a gyalogos lelépett az úttestre, teljes mértékben takarásban volt. Ilyen esetben a bíróság álláspontja szerint a sebességet a lehető legkisebbre, az elkerülhetőségi sebesség alá kell csökkenteni a gyalogos átkelőhely megközelítésekor” – mondja a jogász.

A konkrét ügyben végül a bíróság arra jutott, hogy a vádlottnak az általa választott 36 km/óránál kisebb sebességgel kellett volna megközelíteni a zebrát. (Miközben a szakértő szerint 38-42-vel ment a Volvo, addig a bíróság szerint 36-tal, de ezt is soknak ítélte.)

„Azzal a magatartásával, hogy a vádlott adott forgalmi helyzetben 36 km/órás sebességgel haladt, nem tett eleget a fokozott óvatosság és a mérsékelt sebesség követelményeinek, tehát megszegte a KRESZ 43.§ /1/ és /2/ bekezdésének rendelkezését” – mondta ki ítélete indoklásában a bíróság, majd hozzátette. „Amennyiben a vádlott eleget tesz ezen kötelezettségének, a baleset elkerülhető lett volna. A bíróság álláspontja szerint ezért a vádlott szabályszegő magatartása is okozati összefüggésben van a bekövetkezett balesettel.”

Anna KRESZ-szegését, és Lajos bácsi KRESZ-szegését is figyelembe véve a bíróság végül az autóst 2 évre próbára bocsátotta. A jogosítványát azonban nem vonta be, így Lajos bácsi változatlanul autóval járhat minden reggel a belvárosi cipészműhelybe dolgozni.