Nyereményjáték szabályzat

 

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által kiadott, Autó Magazin című magazin 2019/10. és 2019/11. lapszámában és a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.vezess.hu/bestcars2020 weboldalon meghirdetett, Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG által üzemeltetett, www.best-car.eu/hu weboldalon elérhető Az Ön autója – Best Cars 2020 elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

 

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: Central Média).

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. 1. A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. 2. A Játék leírása

 

A játékosok a www.best-car.eu/hu oldalon szavazhatnak az adott kategóriák általuk legjobbnak vélt autóira. A szavazást követően lehetőségük van részt venni a www.vezess.hu által szervezett nyereményjátékban, a www.best-car.eu/hu oldalon. A szavazás befejezése után a játékosoknak egy tudásalapú kérdésre kell válaszolniuk úgy, hogy meg kell jelölniük a helyes választ a 3 db megadott válaszlehetőség közül, és a sorsoláshoz megadni a nevüket, e-mail címüket.

 

 1. 3. A Játék időtartama

 

A Játék 2019. október 1. és 2019. november 30. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék első napjának 0.00 órájától, a Játék utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.

 

 1. 4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • az összes felsorolt kategóriában leadott érvényes anonim szavazat a Játékos által legjobbnak ítélt autóra
 • a szavazást követően, a Játék során feltett tudásalapú kérdésre történő helyes válaszadás
 • a kért adatok (név, e-mail cím) hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy a név adat a Játékos személyazonosító okmányával bizonyítható legyen,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Játékos csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Játékban. Több jelentkezés esetén a Central Média a Játékos első jelentkezését veszi figyelembe, függetlenül az abban foglalt megfejtés helyességétől.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

 1. 5. Nyeremény
 2.  

A Játék nyereményei:

 1. 1. díj: A 2020-as Mecsek Rallye tesztnapján közös tesztelés Turán Frigyes csapatával + 2 éjszaka szállás a Dráva Hotel**** Harkányban. (összértéke: 80.000,- forint)
 2. 2. díj: Shell Helix Ultra olajcsere a nyerteshez legközelebb lévő szerződött Orbico Hungary Kft. partnernél (lista a partnerekről: http://www.orbico-kenoanyagok.hu/partnerek) A nyertes személyautójának megfelelő olaj is a nyeremény részét képezi. Továbbá egy egyéves Autó Magazin-előfizetés és egy Shell Helix ajándékcsomag, amelynek tartalma: márkázott ajándéktárgyak. összértéke: 56.100,- forint
 3. 3. díj: 4 liter Shell Helix Ultra motorolaj a nyertes személyautójának előírása szerint. Az olajcsere nem képezi a nyeremény részét. Továbbá egy féléves Autó Magazin-előfizetés és egy Shell Helix ajándékcsomag, amelynek tartalma: márkázott ajándéktárgyak, összértéke: 13850, – forint

 

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

A Játékos tudomásul veszi, hogy magazin-előfizetés nyeremény esetén a nyeremény átvételével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Central Média előfizetésre vonatkozó általános szerződési feltételeit, melyekről itt tájékozódhat: https://www.mc.hu/tartalom/altalanos_szerzodesi_feltetelek 

 

 1. 6. Sorsolás


A sorsolás 2020. február 6-án 14.00 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Central Média három munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

 

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Central Média tulajdonában marad.

 

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

 1. 7. Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 10 munkanapon belül értesítjük.

 

A Central Média a nyertesek nevét és lakóhelyét a város megnevezésével az Autó Magazin 2020/03. lapszámában és a vezess.hu weboldalon várhatóan 2020. március 3-án teszi közzé.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a kiértesítő e-mailre adott válaszlevélben a pontos név, lakcím, telefonszám megadása.

 

 1. 8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Média-val és a nyereményt biztosító vállalkozással a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

Az 1. és 2. díjat a nyereményt felajánló cég, az Orbico Hungary Kft. által kiadott voucherrel lehet igénybe venni. A vouchereket, a Shell Helix ajándékcsomagokat és a 3. díjat a Central Média juttatja el a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel a nyerteseknek. Az Autó Magazin-előfizetést a Central Média a Magyar Posta Zrt.-vel kézbesítteti a nyerteseknek.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesíttetése érdekében, azonban a kézbesítés általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal kézbesítteti.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

 

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 napon belül köteles tájékoztatni a Central Média-t.

 

 

 1. 9. Adatkezelés

 

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/).

 

 1. 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Digitális Média Kft.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10-199016
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán ügyvezető

 

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

 1. 2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő játékos neve, e-mail címeA játék lebonyolítása, beleértve a sorsolástAz érintett hozzájárulása
A Játékban résztvevő játékos neve, e-mail címeÁtláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűréseA Central Média és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása

A nyertes neve,e-mail címe

A nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Játékos(ok) képmásának, hangjának rögzítse, és a Játékkal kapcsolatosan az Autó Magazin 2020/11. lapszámában, illetve a vezess.hu oldalon nyilvánosságra hozza;

 

Átláthatóság biztosításaA Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely és telefonszám, adószám vagy adóazonosító jel)A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítéseJogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
A nyertes Játékos(ok) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím) a Central Média az Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. m) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Játékos(oka)tAutó Magazin-előfizetés Nyeremény biztosításaAz érintett hozzájárulása

 Teljes név és e-mail cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai

 

Közvetlen üzletszerzési célú megkeresésAz érintett külön megadott, kifejezett hozzájárulása

 

 1. 3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 

Kezelt adatIdőtartam
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, lakcím vagy tartózkodási hely, telefonszám)a játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a www.vezess.hu weboldalona sorsolást követő 30 nap
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala az Autó Magazin 2020/03. lapszámábana sorsolást követő 30 nap
A nyeremény átvételéről készült kép- és hangfelvétel nyilvánosságra hozatala az Autó Magazin 2020/11. lapszámábanaz átadást követő 30 nap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám)8 év
 A játékosok neve és e-mail címe (hírlevélszolgáltatás, eDM, ) a hozzájárulás visszavonásáig a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig 

 

 

A Central Digitális Média Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: automagazin@centralmediacsoport.hu, 1554 Budapest,

Pf. 65) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

 1. 4. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 2. 5. A játékosok személyes adatai a nyereményjáték lebonyolítása során a Szervező által megbízott adatfeldolgozóhoz kerülnek továbbításra adatfeldolgozás céljából.

Az adatfeldolgozó: Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, Németország, Stuttgart 70174, Leuschner str. 1

Az adatfeldolgozó: Central Médiacsoport Zrt., 1037 Budapest, Montevideo utca 9.

 1. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 2. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 3. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

 

 1. 6. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesi-tajekoztato/

7. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Central Média az Általános Adatkezelési Tájékoztató III. 2. k) pontjában meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a automagazin@centralmediacsoport.hu email címen vagy írásban postai úton a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását. A Játék időtartama alatt visszavont hozzájárulás természetesen nem befolyásolja a Játékban történő részvételt.

 1. 10. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. 11. Egyéb

 

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a https://www.vezess.hu/bestcars2020-jatek-es-adatkezelesi-szabalyzat weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az automagazin@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 20.