Mit kínálnak a pártok a közlekedőknek?

Közlekedési pártprogramok

Szerző: Rácz Tamás levél küldés 
Dátum: 2014.02.03. 07.00

Bár a kampány az idén még kevésbé szól programokról, tervekről, gyakorlatias dolgokról, mint valaha, azért megnéztük, mivel készülnek a parlamentbe jutásra esélyes pártok a közlekedők számára.

’76-osként már többé-kevésbé tudatosan volt alkalmam végigélni a rendszerváltás utáni korszak valamennyi országgyűlési választási időszakát. Képzeljék, olyan öreg vagyok, hogy még emlékszem olyan választásokra is, amikor igazi programok vélt vagy valós előnyeinek, hátrányainak elemzései is szerepeltek a kampányban, nem csak bohócos plakátok meg fujviktor, fujferi színvonalú üzengetések!

Bár teljesen nyilvánvaló, hogy a választási eredmény szempontjából ma már semmiféle jelentőséggel nem bír, ki milyen terveket mutat be egy-egy konkrét gazdasági ágazatban, azért a móka kedvéért elhatároztam, hogy összevetem az egyes, parlamentbe jutásra esélyes pártok közlekedéssel kapcsolatos, a neten hozzáférhető terveit. Hátha segítek ezzel néhány, a közlekedés iránt érdeklődő polgártársamnak a választási döntés felelősebb meghozatalában, még akkor is, ha sorsunkat idén a felcsúti stadion mélyén húzódó szőlőbányákban gágogó kommunista rezsidémon tébolya fogja majd eldönteni, nem az X-ek milliók általi megfontolt elhelyezése a szavazólapon.

A kormányzati szerepre önállóan vagy szövetségben a jelenlegi felmérések eredményei alapján esélyes pártok programját néztük meg, nevüket ábécé-rendben sorolom.

4K! – arccal a víz és a vasút felé

A Negyedik Köztársaság rövidítését rejtő név mögötti, ellenzéki szövetségi párt programja egy 2012. áprilisában keltezett dokumentumban olvasható. A 38 oldalas szövegben a közlekedés témája egy önálló pontban kapott helyt, csak a közösségi közlekedés szükséges fejlesztéséről van benne szó, üres általánosságok formájában.


“A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE
A rendszerváltás óta a közlekedésfejlesztés túlnyomórészt a közúthálózat bővítésére koncentrált, szinte teljesen elhanyagolva a vasúti közlekedést és a vízi közlekedést. A 4K! ezen a gyakorlaton változtatni szeretne, és fontos célkitűzésként tekint ezen területek fejlesztésére. A vasúti és a vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése a hazai ipar számára is fejlesztési lehetőséget jelent. Az államnak részt kell vennie a közösségi közlekedési ágazatokhoz kapcsolódó kutatásban, fejlesztésben és gyártásban is, ezzel elősegítve az elöregedett járműparkok lecserélését, korszerűsítését, valamint a munkahelyek számának növelését is az országban. A 4K! emellett fejleszteni kívánja a városi közösségi közlekedést, támogatja a környezetkímélő közösségi közlekedési formák bevezetését, és a közösségi közlekedés használatára akarja ösztönözni a városlakókat.”

DK – reszkess, vasút!

Gyurcsány Ferenc pártjának programja egy 62 oldalas word-dokumentumban lelhető meg a neten. Az “Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést!” című anyag ugyan tavalyi dátummal szerepel (“Demokratikus Koalíció programja 2013”), de mivel tavaly nem volt választás, feltételezzük, hogy azért ez a program mégis idénre szól.

A dokumentumban 31 alkalommal szerepel az Orbán szó, ezen nem is lepődtünk meg. Amire viszont nem számítottunk: a közlekedés szót pont ugyanennyi alkalommal említi a program. A 4.6. számú pont foglalja össze a DK közlekedéssel kapcsolatos terveit, ami alapos átszervezést ígér a vasúti forgalomban és a helyközi buszközlekedésben, mintegy előrevetít újabb kommunikációs háborúkat vasútbezárásokkal kapcsolatban. A program semmit nem mond az autóval közlekedőknek; se benzinárról, se büntetési tételekről nem beszél, de még újabb völgyhidat vagy síkvidéki alagutat sem ígér:

Közlekedés: jobb minőség, kisebb költségvetési teher

A magyar közösségi közlekedés jelentős költségvetési támogatást igényel, ugyanakkor szolgáltatásaival a lakosság elégedetlen. A személyszállítás nálunk is alapvetően az egyéni közlekedésen alapul. A közösségi utasforgalom több mint kétharmadát a Volán társaságok teljesítik, és mindössze 22 százalék jut a vasútra. A vasúti közlekedés jóval költségesebb, költségeinek 15 százalékát fedezi a jegybevétel, amíg a távolsági autóbuszközlekedésnél ez több mint 50 százalék. A Demokratikus Koalíció ezért kezdeményezi a közlekedési szerkezet átalakítását. A vasúti közlekedést távlatilag jellemzően azokon a fővonalakon érdemes fejleszteni, amelyeken nemzetközi forgalom is van, illetve amelyek a regionális központokat kötik össze Budapesttel. Fenn kell tartani a budapesti agglomeráció jelentős forgalmat lebonyolító és a területi koncentráció miatt másképpen ki nem váltható vasúthálózatát. A vasutat fokozatosan autóbuszközlekedéssel lehet kiváltani, amennyiben javuló minőséggel vonzóvá tehető az utasok számára.


A nagyvárosok helyi közlekedésében nem látunk lehetőséget a kötöttpályás közlekedés(villamos, Budapesten a metró) és az autóbuszközlekedés közötti munkamegosztás módosítására. A költséges tömegközlekedés a nagyváros országos, illetve regionális funkcióinak nélkülözhetetlen velejárója, és nem lehet lemondani annak a központi költségvetés általi támogatásáról. A közösségi közlekedés hatékonyabb működése szükségessé teszi az intézményrendszer átalakítását. Jelenleg mind a helyi, mind a helyközi közösségi közlekedésben monopolszervezetek működnek: a MÁV Start, a Volántársaságok, a helyi közlekedésben a BKV és egyes vidéki nagyvárosok közlekedési vállalatai. A Demokratikus Koalíció a közösségi közlekedés intézményrendszer olyan átalakítását kezdeményezi, amelyben elválik az adott régió vasúti, illetve közúti közlekedését koordináló szervezet és a szállítást pályázat keretében vállaló és bonyolító szolgáltató. A jelenlegi közlekedési szolgáltatók (MÁV START Zrt., illetve egyes részei, VOLÁN társaságok,illetve regionális Volán központok) alakuljanak helyközi közlekedésszervezőkké. A minisztérium feladata marad a vasúti és közúti személyszállítás közötti feladatmegosztás, a menetrendi alapelvek meghatározása, a tarifarendszer szabályozása. Így fennmarad a közösségi közlekedés állami szervezése és koordinációja,ugyanakkor minőségi szolgáltatás mellett javítható a hatékonyság és a költségtakarékosság.”

Együtt PM – kerékpárutak és mikrobuszok

Bajnai Gordon formációjának teljes programja itt érhető el. Címe: “a te JÖVŐD, HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA”. A “közlekedés” szó -a tartalomjegyzéket is beleértve, ahol a közösségi közlekedés szerepel külön pontként – 11 alkalommal kerül említésre a 150 oldalas dokumentumban.

FELHASZNÁLÓBARÁTTÁ TESSZÜK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉST!

A vasúti fővonalakon integrált, ütemes menetrendet vezetünk be. A menetrendet idővel kiterjesztjük a regionális és mellékvasúti vonalakra is, és összehangoljuk a buszközlekedéssel. A parkolási díjból származó bevételeket átlátható módon a közösségi közlekedésre fordítjuk. A korrupt és teljes országrészeket megbénító vasúti kirakatberuházások helyett a kisebb léptékű, értelmes vasútfejlesztést támogatjuk. Fő célunk a sebességkorlátozások megszüntetése (remélem a vasúti, pályahibák miatti korlátozásokra gondolnak – a szerk.), a csatlakozások biztosítása. Segítjük a városba ingázókat, megteremtjük a nagyvárosok közlekedési tarifaszövetségeinek feltételeit, adó- és járulékmentessé tesszük a közösségi közlekedési bérletek munkáltató általi biztosítását. A teherforgalmi használatarányos elektronikus útdíj tarifarendszerét átalakítjuk, és méltányos, a környezeti szempontokat – és nem a költségvetési bevételeket – figyelembe vevő tarifarendszert állapítunk meg, amelynek bevételét közlekedésfejlesztésre forgatjuk vissza. Eltöröljük az indokolatlan, magasabb minőségű szolgáltatást nem nyújtó vasúti pótdíjakat. Uniós források bevonásával növeljük a kerékpárút-hálózatot, és a közösségi közlekedési eszközökön bővítjük a kerékpárszállítás lehetőségét.”

Mindezek mellet még az Együtt PM hatalomra jutása esetén szorgalmazná, a közlekedési tárca irányításának megszerzése esetén pedig ígérete szerint meg is valósítaná az alábbiakat:

“az uniós támogatások felhasználásával rohamtempóban akadálymentesítjük a közintézményeket és a közösségi közlekedést”, “A főváros és agglomerációja közötti együttműködést erősítjük, például a közösségi közlekedés terén.”, “Kiszélesítjük és fejlesztjük az iskolabusz-szolgáltatást a leghátrányosabb térségekben, javítjuk e települések közösségi közlekedéssel való elérhetőségét. A legkisebb falvakat is bekapcsoljuk az ország vérkeringésébe, programot indítunk az ütemes, mikrobuszos utazás megvalósítása érdekében, mert ezzel célzottan lehet segíteni az ilyen településeken élők munkába jutását, valamint az állami intézményrendszerhez (pl. közigazgatás, egészségügy) való hozzáférését.”

Nagyjából ennyi. Az üzemanyag, autópálya, átírás, illeték, regisztrációs adó, emisszió, elektromos kifejezésekre nincs találat a szövegben.

Fidesz – még egy rezsicsökkentési ígéret sincs

A Fidesznek, a pártnak, amely minden mai felmérés szerint az emberek majdan megalapozottan leadott szavazatai alapján továbbra is kormányozni fog április után, egyáltalán nincs elérhető választási programja a neten.

Jobbik – biztos, hogy jó naptárat néznek?

A Jobbik tömör, strukturált, könnyen feldolgozható közlekedési programja ide kattintva található. Se több, se kevesebb nincs a szövegben, mint amennyit egy választási program megkíván; azért pár számot talán még el bírtunk volna viselni. Pláne, hogy mintha ez a pár bekezdés még a válság előtt készült volna! Ki is emelünk néhány fura kulcsmondatot az anyagból, melyekkel el lehet kezdeni vitatkozni:

“Korszerű infrastruktúra: A közlekedés az eddigi kormányok számára szimplán gazdasági kérdésként létezett. Mára a közúti forgalom telítődött. A mesterségesen elsorvasztott vasúti és folyami áruszállítás miatt a személyszállítás is veszélybe került. A Jobbik számára a közlekedéspolitika nem pusztán profitorientált gazdasági, hanem stratégiai, államigazgatási, környezetvédelmi és népjóléti kérdés is, ezért elfogadhatatlan minden további leépítés és magánosítás a közlekedésben. A legfontosabb alapelveink: a közösségi közlekedés javítása, a vasút fejlesztése, a folyami és a légi közlekedés élénkítése, a környezetvédelmi szempont érvényesítése a közlekedéspolitikában, a korrupció felszámolása a nemzeti tulajdonú vállalatoknál.


A vasút versenyképességének növelése: A vasút modernizálása elmaradt, a személyszállítás korszerűtlen, a sínhálózat és a pályaudvarok állaga leromlott, irreálisan drága lett a vasúti közlekedés és szállítás. Fejleszteni kell a vasúti infrastruktúrát, hogy hazánk a földrajzi helyzetéből adódó híd szerepének meg tudjon felelni, és az elviselhetetlenül méretűre gerjesztett közúti forgalomnak méltó versenytársa maradhasson. A közlekedést érintő bűncselekményeket, köztük a fém- és kábellopásokat visszaszorítjuk. Javítjuk az érdekegyeztetést a szakszervezetekkel.

Közúti, folyami és légi közlekedés: A pazarló autópálya-építések mellett elmaradt az alacsonyabb rendű utak korszerűsítése, a Duna magyarországi szakaszán a hajózhatóság megvalósítása, leállt a járműgyártás, a légi közlekedést a kormányzat elhanyagolta. Cél a nemzetközi kötelezettségnek megfelelően javítani a Duna hajózhatóságát, és a közvetlen kapcsolatot kialakítani a vízi közlekedés és a vízgazdálkodás között. Kezdeményezzük a Dunát a Tiszával összekötő csatorna megépítését, ami megoldja az öntözéssel és a belvízlevezetéssel kapcsolatos problémákat, és alkalmassá válik hajózásra is. Autópályák helyett előtérbe helyezzük a 2×2 és a 3 forgalmi sávos úthálózat fejlesztését. A parkolási rendszerek fejlesztésével és a közösségi közlekedési eszközök korszerűsítésével tehermentesítjük a városi forgalmat. Támogatjuk településelkerülő útvonalak létesítését. A hazai kutatás-fejlesztés támogatásával elősegítjük a versenyképes hazai járműgyártást. Felülvizsgáljuk a Malév és a Budapest Airport privatizációs koncesszió körülményeit.

Budapest közlekedése: Budapest a gyors, biztonságos és kulturált közlekedésre alkalmatlanná vált. Szükséges az egyéni és közösségi közlekedési lehetőségek minőségi megújítása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az optimális járathálózat és a megfelelő járatsűrűség kialakítása. Kiemelten támogatjuk a kötött pályás közlekedés fejlesztését, gyors kapcsolatot hozunk létre a belváros, a külső kerületek és a városkörnyéki települések között. Az M0 budai szektor nyomvonalát a jelenlegi tervezetthez képest a Budai Tájvédelmi Körzetet elkerülve javasoljuk megvalósítani. A metróvonalakat tovább vezetjük a városhatár irányában a felszín közelében vagy a felszínen.”

KDNP – előre a 2010-es választási győzelemért!

A Kereszténydemokrata Néppárt programja – van neki, tényleg! – itt olvasható. Apró szépséghiba, hogy ez egy 2008-as keltezésű program. Vagyis a másik pártnak, amely a felmérések szerint továbbra is kormányozni fog áprilistól, szintén nincs elérhető programja a neten.

LMP – seriffet a trafi mögé!

Furcsa, de a Lehet Más a Politika csak egy összehányt tanulmány-gyűjteményt kínál weboldalán a párt választási programja iránt érdeklődőknek. A legfrissebb komplex választási program még a 2010-es évre szól. Legfeljebb 1-2-3 éves dokumentumokból tudja összerakni a pártot kereső, mire is számíthatna, ha az LMP kezébe kerülne a közlekedés irányítása Magyarországon.

Egy 2011-es, rendőrséggel foglalkozó tanulmányból kihámozható, hogy talán valamiféle seriffi rendszerben nagyobb súlyt kapnának például a helyi rendfenntartó szervezetek a közlekedési szabálysértések elbírálásában: “Meg kell jelölni azokat a problémás területeket (pl. kisebb, vagyon elleni bűncselekmények – fa-, vas-, nemesfémlopás, közlekedési szabálysértések – gyorshajtás, ittas vezetés -, stb.), amelyek kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak mind a helyi rendőrség, mind a közösség részéről. Ez a helyi társadalom, az adott település és az ott élő közösség mélyreható ismeretét igényli, ezért a helyi rendőrségek tagjainak legfontosabb feladata a közösség életében – a problémák beazonosításában, megelőzősében és/vagy megoldásában – való közvetlen részvétel, a helyi társadalomba történő integráció.”


Egy 2012-es, adózással foglalkozó kiadványból megtudhatjuk, hogy a baleseti adó talán maradna, talán nem. ha rajtuk múlna: “Biztosítási adó: pénzbehajtás helyett célzott terheket! A baleseti adó mellett még lehetett érveket felhozni, a kapcsolódó tb kiadásokat vagy a mentési munkálatok megtérítését. A vagyon és baleset­biztosítások terhelése azonban indokolatlan.”

Ennél érdekesebb, hogy a fuvarozók alighanem további sarcokra számíthatnának, ha az LMP adná a pénzügyi, gazdaság, vagy ki tudja, milyen minisztert:

“A Fidesz néhány dologban megfogadni látszik az LMP javaslatait. A tehergépjárművek útdíja vagy a budapesti behajtási díj értelme és lényege azonban elsikkadt a fideszes kivitelezés során. Nem maradt belőle más, mint a költségvetési bevételek növelésének szándéka. A kormány terveivel ellentétben az útdíjat minden útra ki kellene vetni, nem csak az autópályákra és néhány fő közlekedési útra, hiszen csak így kerülhető el, hogy kamionok tömegei a településeken keresztül vezető utakra zúduljanak. A dugódíjat sem a jelenlegi tervek szerint kellene be­vezetni, hiszen az a városközpont szélén elviselhetetlen dugókat és par­kolási gondokat okozna. Az útdíj, a dugódíj és a további, LMP által javasolt zöldadók célja nem elsősorban a bevételek növelése, hanem hosszú távon a gazdasági ver­senyelőny, az élhető, egészséges környezet és a társadalmi biztonság megteremtése.”

MSZP – 65 év felett ingyen bérlet

A Magyar Szocialista Párt 56 oldalas programkiadványa mindössze hat helyen említi a közlekedést. Ez nem sok, sorra is vehetjük valamennyi programterv-pontot, melyek esetleges megvalósulása bizony már előrevetíti a DK-nál hiányolt újabb viaduktokat és kukoricaföldek alatt létesülő, impozáns alföldi alagutak épülésének lehetőségét:

“Csökkentjük az ország elmaradottabb vidékeinek elszigeteltségét, a fejlettségben meglévő különbségeket. Országos úthálózat-fejlesztési programot indítunk (na ugye! – a szerk.), több forrást biztosítunk az alsóbbrendű utak rendbetételére, növeljük a közösségi közlekedés színvonalát, a magyar sajátosságok és helyi lehetőségek figyelembevételével javítjuk a személyszállítás és a munkaerő-mobilitás feltételeit.”

“Az igazgatás, az oktatás, az egészségügy és a közösségi közlekedés helyi megszervezésének joga az önkormányzatoké lesz.”


“A presztízsberuházások helyett az uniós forrásokat elsősorban az oktatási és az egészségügyi rendszerbe való befektetésre, a közösségi közlekedés fejlesztésére,illetve az új munkahelyek létrehozásának közvetlen támogatására fogjuk fordítani.”

“Támogatjuk a közösségi közlekedés fejlesztését, amely a környezetszennyezés csökkentése mellett a foglalkoztatási helyzet javításához is elengedhetetlen.”

“Újra megadjuk a hatvanöt év felettieknek, hogy a közösségi közlekedésben utazhassanak ingyenesen.”

“Prioritásként kezeljük a légszennyezés és a pollenkoncentráció csökkentését: a károsanyag-kibocsátás csökkentését, a közösségi közlekedés előnyben részesítését, az allergén parlagfű elterjedésének megelőzését.”

Ezzel az utolsó ígérettel, a kormányzati A8 helyett villamossal utazó, a járművet képviselői igazolványa felmutatásával egy-egy parlagfű-tő mellett meg-megállító, azt hetykén leugorva egy rántással kitépő Mesterházy Attila felsejlő képével búcsúzunk a témától. Kívánunk a gondosan megismert programok összehasonlítása után felelősségteljesen behúzott X-szel való örömteli, demokratikus választást április 6-án minden kedves olvasónk számára!

Szavazás

Melyik párt közlekedési programja a legszimpatikusabb?

Kérjük várjon ... Kérjük várjon ...

Kommentek

 • mrobi

  ,,A Fidesznek, a pártnak, amely minden mai felmérés szerint az emberek majdan megalapozottan leadott szavazatai alapján továbbra is kormányozni fog április után, egyáltalán nincs elérhető választási programja a neten.”

  LMP
  8%
  Jobbik
  8%
  MSZP
  0%
  Együtt PM
  8%
  KDNP
  0%
  Egyik sem
  50%
  DK
  0%
  4K!
  0%
  Fidesz
  25%

  ezek után csodálkozunk, hogy itt tart ez az ország?!

 • szaboata

  Senki sem veszi észre,hogy meg kellene építeni egy rendes kapcsolatot,mind közúton (autópálya,vagy 2*2 sáv),mind vasúton az országban,Sopron,Zalaegerszeg,Pécs,Szeged, Debrecen között.
  Nem minden Budapestről szól,és így a transit forgalom sem terhelné túl a Pesti körgűrűt,mert az M9-es elvezetné,és az országban létrejönne végre a
  kapcsolat egymás közt.Mint ahogyan Európában szokás.
  És lennének új munkahelyek,és !!!!ébresztő: több A D Ó befizetés.
  Naa?

 • tengerimalac

  Khm. Azért a történéseket elnézve van a fidióta hordának ötlete a közlekedők számára. A területi rendszámtól nem menekülünk meg, ami az autók totális átpapírozásával és így nem kis költséggel jár. Az üzemanyag színezést és ezzel drágítást sem ússzuk meg. És félek, hogy a nyelviskolák után az autós iskolákat is “átszervezik”. Szóval aki akar, az a fidióta hordába helyezheti a bizalmát. Én már megégettem magam velük. Állítom, hogy bárki, még a szocik is jobbak ezeknél!!!! Ezt viszont sohasem hittem volna! A szocikat alulmúlni, no ez a teljesítmény!

 • menőmanó

  A fidessnek ne lenne programja?
  Már az előttem szóló is megemlített egyet kettőt a primitív kezdeményezéseikből, híven önmagukhoz, de a milliárdos traffi beszerzés az kimaradt, hiszen kell a bevétel ezeknek a dilettánsoknak.
  A többi párt is nevetséges és szánalmas, de ilyen aljas nincs még egy mint a mostani.
  A szavazás állása, ha nem vicc, akkor hűen tükrözi a birkák (tájékozatlan, megvezetett, naiv, szerencsétlenek) országát. :)

 • 1000rörö

  Milyen szép is ez, egy olyan párt nyer akinek halvány fingja sincs arról mit is akar/lopáson kivül/. Az az igazság, hogy a 8 millió ökör országában nem is kell jobb ettől. A magyar úgy érzi jól magát ha szivatják.

 • ricsifcb

  “…elviselhetetlenül méretűre gerjesztett közúti forgalom..”
  A kedves szerző ezen Jobbikos mondatában mit nem ért?Vagy még sosem közlekedett,vagy azt is csukott szemmel.
  Elég csak reggelente egy nagyobb városba bejutni kocsival.Mert hát ugye nálunk az elkerülő utak luxusnak minősülnek,ezért minden boldog-boldogtalannak be kell mennie a városokba,még akkor is,ha nem oda tartanak!Ráadásul,ahány adót az autótulajdonosoktól leszednek,ahhoz mérten rettenetes útminőségek közt.Mert hát mindenki tudja,hogy ennyi pénzből tükörsima aranyozott aszfalton kellene gurulnunk,de azért maradjon csak a program nélküli,csak traffipaxokat vásárló jelenlegi hatalom. :-( Meg is érdemeljük…

 • zoldfulu2000

  Ami eddig kiderült: MSZP: megaprojektek (pályák 4es metró, 4-6os), akár bármi áron (völgyhíd, alföldi alagutak), autósok adóztatása (regadó), nyomni az embereket a hiteles új Swiftekbe Fidesz: kevesebb új út (kevesebb hitellel nyilván), alacsonyabb importköltségek használtatóra, biztosítók megterhelése.

  Mellesleg, emlékszünk még a pokoli kátyus 2006 körüli időkre? Mondjuk 2010ig eléggé befoltozták őket, de az kemény volt…

  És arra hogy 10 éve mekkora manőver volt Miskolcon túl közlekedni (akár Debrecen felé, akár nyíregyre)?

  Szaboata: sajna de, minden Budapestről szól. a nemzetközi forgalom jelentős részében BP-n megy keresztül. Vann pár kviétel (mint a jugó vonal Graztól), de ritka.

  A magyar városok összekötése délen viszont nehezen eladható európai folyosóként.

 • pécsimunkás

  szaboata!

  De én !
  Kb 20 éve mondtam,ismerőseim körében,de hát csak egy kispolgár vagyok. A 4-es metró árán meg is lehetett volna csinálni az autópályát. Persze nem úgy,h rendes ár x 3 és visszaosztani,ellopni a többi pénzt. Vagy nem is a 4-es metró árán,hanem abból a pénzből,amit a többi autópálya építésen történt túlszámlázásokból is megvalósulhatott volna!

 • TéGé2

  ha egyik párt programjában sincs benne, akkor lehet megússzuk a dugódíjat (esetleg max. 1 Ft lesz)?

  azt csodálom, hogy legalább a magát zöldnek mondó LMP nem áll ki a környezetkímélőbb CNG/LPG üzemanyagok mellett és nem csökkentené vissza ezek árát az úniós átlagra legalább

 • Kempelen10.

  Rörö!
  Abban a 8 millióban te is benne vagy kolléga. :-DDD

 • menőmanó

  esztelen kempelen

  Sajnos a hozzád hasonlók miatt tartunk ott ahol. Élő példája vagy a fidess szavazótáborának. A legnagyobb probléma viszont az, hogy a vezető és a beosztottjai is ezt az alacsony szintet képviselik.

 • tengerimalac

  kempelen. Igen sajnálom, hogy te a pártok programjait szeretnéd átvizsgálni és abból jósolni a jövőre. Sajnos a fidióta hordádnak nincsen programja. Bocs, hazudtam. Van. LOPNI! Csak ennyi. Ha nem tűnt volna fel a hordád bármit és annak 180 fokban ellentétjét is megcsinálja, ha ott lát pénzt, ott szagol lenyúlást. Hogy az általam a korábbi hozzászólásomban említett két fix dolgot hol találhatod meg? Nos lapozgasd át a sajtó archívumát pár kereső kulcskifejezéssel. A regionális rendszámról gyorsan kideríthető, hogy a hatóság vezetője nem cáfolta, csak annyit mondott, hogy most nem időszerű. (Tudod menetelő, jön a választás és 3 milla autósra rátenni 56 ezrest csak a papírozásra nem nyerő, bár te mennél és szavaznál rájuk, de az értelmes emberek zöme nem.) Az üza színezése pedig 2014 nyaráig halasztva, bár január elsejétől kezdték volna, dehát ugye ha nem rombolni kell, hanem létrehozni, akkor a hordád egy nagy nulla. Plusz itt is a választási faktor játszik. (Pénztárgépek, útdíj rendszer, iskolai tankönyvellátás … a legnagyobb sikereitek.) Szóval menetelő kapd le a narancsos szemüveged és ne csak bámulj a hordádban elfogadott buta tekintettel, hanem tájékozódj! Ja és egy tapasztalatot is megosztanék: a hordád, ha mások megnyomorításáról és ellehetetlenítéséről van szó, akkor kreatív ám nagyon. Ugye a külföldön vett kocsik utáni vagyonszerzési illetékfizettetési újításuk sem akármi! De tartok tőle, hogy van ezeknek még ötlete az autósok megsarcolására dögivel! Bizony! A fidióta horda alúlmúlta a szocikat. Nem kicsit!!!! NAGGGYON! Ez a szégyen koma!

 • demagóg

  A fideszre szavazók vakhite kétségbe vonhatatlan és valahol elszomorító…

Vásárlást igazoló érvek egy friss használt Alfa Romeo tulajdonostól

A használt típusok szinte függésbe átcsapó állandó böngészése végén olyan autót vettem és úgy, amiről a legtöbb tanácsadó lebeszélne.

Tragédiát okozott egy udvarias pék

Maga elé engedte az utánfutós teherautót, amely elgázolta az egyetemre igyekvő robogós lányt.

Miért fizetnél a reptéri parkolásért?

Gondolnád, hogy a több ezer forintos parkolódíj kifizetése helyett akár pénzt is kereshetsz az autóddal, míg külföldön vagy?

Isuzu D-Max – Egy no bullshit-pickup

Ha te is s-sel ejted az Isuzut, érdemes elolvasnod ezt a cikket Japán legrégebbi autógyártójának legújabb pickupjáról. Az átdolgozott D-Max nem igényli a bullshitgenerátort.

Egy kiscica miatt zárták le az ország legfontosabb útját

Elárvult kölyökmacska nyávogott egy nyolcsávos szupersztráda elválasztó sávján Abu-Dzabiban. A tűzoltóság nem teketóriázott, irdatlan torlódás árán megmentették az állatot.

Na így töltenek elektromos autó a kazincbarcikai lakótelepen

Örök kérdés a villanyautókkal kapcsolatban, hogy mi lesz a lakótelepen élőkkel, akik otthon szeretnének tölteni, és nincs a közelben töltőoszlop? Ma az egyetlen megoldás, amire gondolhatnak, az egy jó hosszú, ablakon kilógatott vezeték.

Jeep Yuntu: rejtélyes jövőkép

A közeljövő kínai Jeep modelleinek formai és technológiai koncepcióját vázolja az a hétszemélyes tanulmányautó, amelyről szinte semmit nem árultak el.

Ez a videó a bizonyíték, hogy Pesten sokan birkamód közlekednek

Krisztián nem bírta cérnával, de nem csodálkozunk, hiszen pár perc alatt több olyan helyzettel is találkozott Budapesten, ami balesettel is végződhetett volna, ha nem figyel.

Csillag született

A DB9 fénye alaposan megkopott. Az Aston Martin 2004 óta próbálta feléleszteni különböző átdolgozásokkal a modell egykori csillogását – sikertelenül. De most változik a helyzet! A vadonatúj DB11 megérkezett és úgy ragyog, mint még soha. Nem fogja vissza magát, motorja V12-es és biturbó.

Titkos magánéletéről beszélt Vettel

Privát életét is érintő interjút adott a Forma-1 négyszeres világbajnoka. Szóba került az otthona, félelme, bosszúsága, vágyai.

F1: Nem Brawn rúgatta ki Ecclestone-t

A Forma-1 sportszakmai irányítója, Ross Brawn cáfolta, hogy ő kérte volna Bernie Ecclestone eltávolítását ugyanakkor nem tagadja, hogy elég nehéz lett volna a közös munka.

Hazatért végre az utolsó Ikarus

Tizenöt évig szolgált külföldön a magyar ritkaság, de most már végleg itthon marad.

Szexi tánc okozott tragédiát

Meggondolatlan kamaszlány szexinek tartott táncba kezdett a közlekedő autók mellett, meg is lett az eredménye.

Üzemanyagcellás kamiont tesztel a Toyota

A Los Angeles-i kikötő és környéke extrém teherforgalmát kívánja környezetbarátabb mederbe terelni a Toyota.

Dühös tulajdonosok perelik a Teslát

Csoportos keresetet adtak be a Tesla ellen a cég kaliforniai ügyfelei. Állításuk szerint életveszélyes kísérletbe kényszerítette  őket a cég az Autpilot szoftver idő előtti aktiválásával.

Nem tetszik a KRESZ-tábla? Beperelheted a kihelyezőjét

Jövőre jogi lehetőség nyílik az autósok, gyalogosok, vagy bárki számára, hogy levetethessék a nekik valamilyen okból nem tetsző KRESZ-táblákat.

vezess-logo

Engedélyezi, hogy a vezess.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.