Ki nem fizet soha, semmilyen szabálysértésért?

Szerző: Lencsés Csaba levél küldés 
Dátum: 2014.01.20. 06.00

Egyáltalán nem fizetnek a gyorshajtásért – a rendőr nem bünteti őket. Gyakorlatilag soha nem fizetnek a parkolásért – a parkolóőr sem bünteti őket. Plusz olykor még pofátlanok is.

2012 – 748 darab
2013 – 478 darab

Az elmúlt két évben ennyi objektív felelősségen alapuló közigazgatási eljárás indult Magyarországon DT-rendszámos autók szabálysértései miatt. Ezek többsége gyorshajtás volt.

Mit gondolnak, a bizonyított szabálysértések közül mennyi esetben szabott ki a rendőrség bírságot a diplomatákra? Az nyert, aki nullát mondott.

A rendőr jogosult megállítani és ellenőrizni a DT-rendszámos kocsikat, sőt, szabálysértési vagy közigazgatási eljárást is kezdeményezhet ellenük. Ám a lefülelés után megállított diplomaták esetében is, és a száguldozó diplomaták lefotózása után is ugyanaz a történet vége: a Külügyminisztérium által igazolt diplomáciai mentességre hivatkozva nincs felelősségre vonás.

Mi az a Bécsi Egyezmény?

Az 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés mentesíti a diplomáciai képviselőket a fogadó állam büntető, polgári és államigazgatási joghatósága alól. A hidegháború mélyén nyilvánvaló okokból a két blokk határán fekvő Bécsben életre hívott dokumentumnak egyrészt több évszázados előzményei voltak, másrészt a Vasfüggöny korának szellemét tükrözte. Épp ezért ma már – főleg az Európai Unióban – számos nagykövetség nem is él közlekedési kihágások esetén az Egyezmény biztosította mentességgel, hanem elvárja diplomatáitól, hogy saját zsebből fizessék ki a bírságot szabálysértés esetén. (Lásd a külföldön dolgozó magyar diplomaták gyakorlatát a cikk végén.)

A parkolásért sem fizetnek

Miközben az ORFK jogszabály-értelmezéséből az a gyakorlat alakult ki, hogy a rendőrség nem vonja felelősségre a diplomatákat, Sipos László, a Magyar Parkolási Szövetség felügyelőbizottsági elnöke szerint “semmilyen jogszabály nem mentesíti a diplomatákat a parkolási díj megfizetés alól”.

Mit gondolnak, a fizető övezetben érvényes parkolójegy nélkül várakozó diplomaták közül mennyit büntetnek meg a parkolóőrök? Megint az nyert, aki nullát mondott.

Budapest, VI. kerület, Benczúr utca, 2014. január. A cikkünkben szereplő fotók az egyik nemzetközi szervezet, a Duna Bizottság egyes diplomatáinak parkolási szokásait mutatja be

Sipos szerint “elvileg” meg kell bírságolni a nem fizető diplomatákat, “a pótdíj kiszabható”, ám “a gyakorlatban át szokták lépni az ellenőrök a DT-rendszámos járműveket”.

Hogy mi erre a magyarázat? 2010-ben, amikor még csak három parkolási társaság működött Budapesten, született egy megállapodás a velük szerződésben álló ügyvédi irodák (amelyek a pótdíjbehajtást intézték), és a diplomaták mentességét igazoló Külügyminisztérium között. Eszerint a parkolós cégek jogi képviselői rendszeresen elküldik a tárca illetékeséhez a megbírságolt, majd a pótdíjfizetést hanyagoló diplomata járművek rendszámait, és a minisztérium eljár velük szemben.

“Csendben elhalt ez a jó kezdeményezés, még azelőtt, hogy a hatás mérhető lett volna” – mondja ma Sipos. Jelenleg már 12 üzemeltető működik a fővárosban, és ennyi szervezettel a Külügyminisztérium nehézkesen tudná tartani a kapcsolatot szerinte, ráadásul már nem is dolgozik a tárcánál az, akivel korábban megállapodtak.

“Általában mindenki azzal él, amit megengednek neki. Ha nincs ellenőrzés és szankcionálás, akkor miért fizessenek parkolási díjat?” – mondja keserűen a parkolási szövetség vezetője, majd hozzáteszi: “Volt nem olyan régen egy New York-i polgármester, aki nekiment a diplomatáknak. Fizettek is…”

Rendszeres a pofátlanság

Az önkényes fizetésmegtagadáson felül a diplomaták Budapest-szerte számos helyen kiváltságokat élveznek, ugyanis a követségek, konzuli osztályok és a különféle nemzetközi szervezetek közvetlen közelében állandó, kizárólag részükre fenntartott parkolóik vannak. A VI. kerület Diplomatanegyednek is nevezett részén például száznál is több parkolóhelyet biztosít számukra az önkormányzat.

A kizárólagos helyeik, valamint annak ellenére, hogy a sima fizetős parkolókat is gyakorlatilag ingyen használják, némelyikük kimondottan gátlástalan szokást vett fel. A Benczúr utcai Duna Bizottság előtt számos lehetőség adott a civilizált parkolásra, a 12 tagországot számláló nemzetközi szervezet egyes diplomatái – tisztelet a kivételnek – mégis felháborító módon parkolnak.

Sajnos tényleg szokásról beszélhetünk. Ez a fotó másik alkalommal készült, más DT-rendszámos autók parkolnak a járdára tolatva ugyanott. Mikulás-csomag, kerékbilincs most sincs

Pedig van több – hangsúlyozom – kizárólagos használatra kijelölt parkolóhelyük. Ha ezek foglaltak lennének, akkor pedig pár méteren belül bőséggel akad mindig szabad fizetős hely. A fotók tanúsága szerint mégis rendszeresen a járdára tolatva parkolnak. Olvasóink többsége nem ismeri a helyet, ezért leírjuk: ebben az utcában a nemzetközi szervezetek mellett lakóházak vannak, és bölcsőde is üzemel – de ha nem így lenne, akkor is megengedhetetlen ez a fajta “parkolás”.

A fotókat természetesen elküldtük néhány kérdéssel együtt a Duna Bizottságnak. Válaszában Petar Margic igazgató hosszan magyarázza, különös figyelmet fordítanak arra, hogy a tagországaikban dolgozó munkatársaik betartsák a közlekedési és egyéb helyi szabályokat, épp ezért ő nem is emlékszik a hozzájuk tartozó járművekkel kapcsolatos kihágásokra.

Amikor a konkrét járdára tolatásról kérdeztük, akkor azt felelte Margic igazgató, hogy ők nem parkolhatnak a kijelölt helyeiken túl, márpedig nagy létszámú a személyzetük, és a rendelkezésükre bocsájtott parkolókat szeretnék minél jobban kihasználni. Eközben – mint fogalmazott – figyelembe veszik, hogy ne zavarják a forgalmat.

Első levelezésünket követően készült az alábbi, egy második levélben szintén elküldött fotó. Ezen elég sok minden látszik:
    – megint a járdára tolatva parkol egy DT-rendszámos autó a szervezet bejáratánál
    – a kizárólag a Duna Bizottság által használható parkolóhelyek közül több üres eközben (legyünk jóhiszeműek, biztosan foglaltak voltak, amikor a Volvo a járdára tolatott)
    – de ha így is volt, akkor is az utca túloldalán ott van több szabad hely (a Benczúr utcában mindig van szabad hely)
    – nincs ma Magyarországon olyan jogszabály, amely tiltja DT-rendszámos autóknak, hogy fizetős parkoló-övezetekben úgy parkoljanak, mint minden autós, vagyis érvényes parkolójegy megvásárlásával. Nem hisszük, hogy haragudna a VI. kerület vezetése, vagy annak bármely polgára, ha pár százast bedobnának a diplomaták is az önkormányzat kasszájába
    – azt már tényleg csak a teljességre törekvés mondatja velünk, hogy pont a Duna Bizottsággal szemben van az automata, mindössze 10 métert kell megtenni addig
    – ja, és Budapesten itt az egyik legolcsóbb a parkolás, 175 Ft/óra

Cikkünk megjelenéséig a második levélre már nem kaptunk választ.

Ez egy újabb járdára tolatás, újabb lehetőség lett volna a szabályos parkolásra. Jól látható a képen, hogy szabadok a Duna Bizottság parkoló helyei, és az utca másik oldalán is számos üres hely van

Ennél szomorúbb, hogy a Külügyminisztérium sem válaszolt, pedig megkérdeztük a sajtóosztályt is.
   – Mi az oka, hogy nálunk a közlekedési vétségért nem vonják felelősségre a külföldi diplomatákat?
   – Miért nem vesznek parkolójegyet a diplomaták, és ha esetleg megbírságolják őket, akkor miért nem fizetik ki azt?
   – Mi a véleményük a Duna Bizottság előtti parkolási szokásokról (a fotókat elküldtük), és tesznek-e valamit, hogy a jövőben ez ne forduljon elő?

Külföldön fizetnek a magyar diplomaták?

Írtuk a cikk elején a Bécsi Egyezmény kapcsán, hogy a különféle országokban eltérően értelmezik ezt a diplomáciai képviseletek vezetői. Kíváncsiak voltunk, hogy miközben a Magyarországon dolgozó külföldiek egy része tesz a mi szabályainkra, miként viszonyulnak a nyugati országokba akkreditált magyarok befogadó államuk közlekedési szabályaira. Megkerestünk hát több magyar nagykövetséget, hogy árulják el, ők miként járnak el.

Németország és Csehország
Pont ugyanaz a gyakorlat, mint nálunk. A szabálysértő diplomáciai járművet a rendőrség lejelenti a külügynek, amely igazolja a mentességet, így az elkövetőnek nem kell kifizetni a bírságot.

Lengyelország
Itt már valamivel jobb a helyzet, ha nem hivatali út közben követi el a diplomata a közlekedési szabálysértést, akkor saját magának ki kell fizetnie a bírságot.

Franciaország
Itt a rendőrség és parkolós cégek a párizsi Külügyminisztériumot kihagyva közvetlenül a nagykövetségre küldik a bírságot, amivel kapcsolatban Tari Sándor vezető konzul közölte a Vezess.hu-val: a nagykövetség nem vállal anyagi felelősséget munkatársai fizetési kötelezettségére.

Egyesült Királyság
A tilosban parkolásnál Mikulás-csomag megy az ablaktörlő alá, “amelyet az autót vezető személynek kell kifizetnie”.

Ausztria
Főszabály szerint be kell fizetni a bírságot, hivatalos út esetében van lehetőség mentességre, de ez csak kivételes esetekben fordulhat elő. Magánútnál mindig fizetni kell.

Hollandia
Itt a rendőrség nem tesz kivételt senkivel, közúti ellenőrzés, vagy lefotózott szabálysértés után ugyanúgy megy a csekk. Az érintett nagykövetségi munkatárs köteles befizetni a büntetést, ez alól “csak kivételes esetben és alapos indok fennállásakor” menthető fel.

Mivel az Európai Unióban a fizetésre, és a nem fizetésre is van több példa – ugyanazon nemzetközi jogszabály mellett -, a végső következtetés az lehet, hogy jobb lenne a nagyobb rendet tartó országok közé tartozni. Korrektebb, és biztonságosabb lenne a közlekedési szabályok betartatásában egyenlőségre törekedni.

A kék rendszámos gyorshajtó nyilván ugyanúgy veszélyezteti a többi közlekedőt, mint a fehér rendszámos.

Update: 15.25-kor levél érkezett Kaleta Gábortól, a Külügyminisztérium sajtófőnökétől, amit teljes egészében itt olvashatnak:

“Kérdéseire a Külügyminisztérium nevében a következő válaszokat adom.
A budapesti diplomáciai képviseletek és a képviseletek tagjai a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi Bécsi Szerződés (1965. évi 22. tvr.) rendelkezéseinek megfelelően teljes körű diplomáciai kiváltságokat élveznek, valamint teljes körű diplomáciai mentességekben részesülnek.  A diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961-es bécsi egyezmény 34. cikkének e) pontjában foglaltak alapján azonban a szolgáltatások fejében járó díjak megfizetése alól nem mentesülhetnek a képviselet tagjai sem. A parkolási díj nem tekinthető sem adónak, sem illetéknek, hanem polgári jogviszony alapján szolgáltatásért fizetendő díjnak minősül, megfizetése alól a diplomáciai képviselet, illetve annak személyzete sem élvez mentességet az 1961-es bécsi szerződés alapján.
Ugyanakkor ezúton ismételten jelezzük azt, hogy az 1961-es bécsi szerződés 22. cikkének értelmében az államok diplomáciai képviseletei sérthetetlenek, a diplomatáknak és családtagjaiknak egyébként kötelességük tiszteletben tartani az őket fogadó állam törvényeit, de ott – egyes polgári és államigazgatási jogi esetek kivételével – velük szemben nem folytatható eljárás, így ennek részeként nem is idézhetőek. Nem kötelesek tanúvallomást tenni, és végrehajtási intézkedést sem lehet foganatosítani velük szemben.  Jóllehet az 1961-es bécsi egyezmény 34. cikke úgy rendelkezik, hogy ha a képviselet tagja perbe bocsátkozik, azzal lemond a mentességről, így perben idézhető, vele szemben bírósági határozat vagy végzés hozható, azonban ebben az esetben is külön lemondás szükséges ahhoz, hogy a határozat vagy végzés végrehajtható lehessen. A parkolással kapcsolatos kérdéseket továbbá minden egyes esetben külön kell vizsgálni, figyelemmel az adott relációban fennálló viszonosságra is.”

Kommentek

 • cool28

  A hollandok csinálják jól. :)
  Ők is emberek.
  És beosztásuknák fogva inkább példát kéne mutatniuk.
  Az ilyeneknek extra magas bírságot írnék.

 • orgona22

  Nos, mint diplomata kerékbilincset is kaptam Budapest 6. kerületében 2 alkalommal, pedig parkolóhelyen álltam, csak lejárt a jegy….ja és ki is kellett fizetni!!!!
  Második megjegyzésem pedig, hogy most egy más országban vagyok mint diplomata, az autónkkaal balesetet szenvedtünk úgy, hogy a másik fél volt a hibás egyértelműen a rendőrök szerint is (egyébként 7 órát kellett a rendőrségen az egész családnak a balesetet követően tölteni 3 kicsi gyerekkel úgy, hogy meg sem vizsgáltak minket, hogy van -e valami bajunk, holott a legkisebb gyereknek az orra is vérzett…és 3 mentő volt a baleset helyszínén)és a kocsi 3 hónapja a szervizben dekkol, pedig a biztosítónak kötelessége kifizetni a javítást…csere autót nem kaptunk, ehelyett azt ajánlották épp a múlt héten, tegyük totálkárra ők kifizetik a 2 éves kocsi nem egész 1/3-át és kész…Egyébként a motor sem károsodott, csak a kocsi eleje…(meg is kérdeztem az otthoni szakszervizt, mennyibe kerül a javítás és érdekes módon csak 4000 EUR-ral volt olcsóbb a magyar szerviz!!!!!)ami nem elenyésző tétel…itt a dupláját kérték. Szóval itt így működik a diplomatákkal, megpróbálják átverni őket, mert azt hiszik mindenki buta…..ennyit a kivételezésről.

 • Ambrus Gergely

  Szerintem jogos a megkülönböztetés, miért, szerintetek egy szinten van egy 8 általánost elvégző, még magyarul sem tudó suzukival járó ember, és egy több egyetemet végző, több nyelven beszélő, tanult diplomata?
  ugyan már, megérdemlik a diplomaták a mentességet, meg a jobb kocsival járókat sem kéne piszkálniuk a rendőröknek, van elég gondjuk így is, megdolgoztak érte.

 • Ambrus Gergely

  az a baj nagyon belenevelték itt a parasztokba, hogy egy szinten állnak az arisztokráciával, és joguk van nekik is, márpedig nincs.
  pénz beszél, kutya ugat.
  ennyi a lényeg.

 • csufár

  ezzel nincs mit tenni. talán annyit lehetne, hogy a szabálytalanul parkoló kocsikat lebilincselik. gyorsan megtanulnák ám a diplomata urak és hölgyek, hogy mi az a párhuzamos parkolás… :)
  felhívnám a figyelmét az acsarkodóknak arra, hogy külföldön nem kell diplomatának lenni ahhoz, hogy ne legyen végrehajtható mondjuk egy parkolási bírság…hiába hagynak cetlit a szélvédőn, a turista hazamegy és parkolási cég legyen a talpán, aki azt be tudja hajtani…
  mellesleg egyébként a magyar parkolócégeknek simán ki kellene küldeniük a bírságokat a diplomatáknak is. egy részük befizetné a büntetéseket, ebben biztos vagyok

 • zoldfulu2000

  Szerencsétlen hangulatkeltő cikk (BMW és DT-s rendszám, mintha ez lenne a legtipikusabb), más országokban meg tudják oldani, nemzetközi egyezmény ide vagy oda. Lustaság a fő ok, azaz többet kellene ezekkel az ügyekkel dolgozni, mint a nyugis kintfelejtett 30as táblákkal.

 • v_sony

  Tisztelt uraim. Nem azért van ezeken az autókon kék rendszám mert a fehér elfogyott.Ezeket az autókat 95% ban “úgymond “védet személek vezetik. És ki merem jelenteni hogy semmivel sem kevesebb a magyar tarka nagy barom közöttük mint mondjuk a hentesek,vagy a Vízvezeték szerelők között,de nem is több,csak ők meg vannak jelölve!Sajnálom hogy csak ezt jegyzik az urak. Legközelebb ha kocsiba ülnek,legyenek oly kedvesek és jegyezzék mondjuk a zöld Trabantosokat,vagy valamilyen más csoportot,és meglátják nem olyan elkeserítő a helyzet.

 • maliganhuligan

  Az esetleges diplomáciai kihágásokról mindig ez jut eszembe:
  http://www.youtube.com/watch?v=rDIF3XhXTT8

 • lacimaccc

  Az a baj, hogy a mai arisztokrácia szerves rétegét képezi egy régi nagy magyar társadalmi rétegnek. Ezt a réteget hívjuk bunkóknak :) Ezt már Hofi is tudta. Már Excuse :D

 • hova

  Valamit páran nem értenek itt:a diplomata rendszámmal ellátott autók -gyakorlatban és papíron is- úgy jelennek meg, mintha a küldő ország egy darabja lenne ott! Kicsit póriasan megfogalmazva.Az egy dolog, hogy kiket jelöl az illető ország diplomatának, kinek van jogosultsága ilyet vezetni, milyen a jelleme,habitusa. Azért halkan megjegyzem, mindíg az országok közötti kölcsönös magatartási forma a meghatározó! Pl egy balesetnél köteles megvárni a helyszinelőket,bemutatni okmányait-igazolva,hogy diplomata-de azonnal eltávozhat / ha az autója állapota megengedi/ Ne firtassuk a szabálysértéseiket, mert a magyarok sem különbek!-ezt nyugodtan állíthatom. Ezerszer láttam olyat,hogy egyszerűen kikerüli a rendőrt- persze óvatosan- de a rendőr sem acsarkodik utána! Szerintem ma is él és még sokáig az a gyakorlat,hogy a rendszám legyen meg, a többit OTT FENT ELINTÉZIK. Ez már így van minden országban, bárki mondhat és írhat bármit. Tetszik-nem tetszi- ez van!

 • husky

  Az adott helyzet lehet kissé paradox is, mert a jogtalanul ott álló gépkocsikat a kiegésztő tábla alapján el is szállítathanák a Duna Bizottság részéről. Ellenben, ha van valami tényleg komoly nemzetközi megbeszélés volt, a vedég autóját mégsem fogják elvitetni, ez teljesen normális. Akármilyen hülyén álltak be ránézésre, még a kerekesszék és gyerekkocsi is elfér mögöttük és az épület között. Nem azért, hogy védjem őket, de KRESZ értelmében szabályos, mert megvan a kb. 1,5 méter.
  A sokkal nagyobb mocsadék dolog, hogy a dolgos kisvállakozókat és áruszállítókat is képesek megbüntetni! Vagy beépíti az árba az egész napos parkolást, ami majd egy millás lakásfelújításnál fel sem tűnik.

 • CoIie

  Szerintem is szabályos, ha legalább egy szabályt betartottak a számtalan megsértetten kívül!

  (Egyébként a kerekes széken is kék rendszám volt!) ;)

 • malkolmcole

  Helló! Az lenne a kérdésem, hogy ha látok példának okáért egy fekete Passat-ot, amelyen DT rendszám van, és én csináltatok egy ugyanilyen rendszámot (lehet csináltatni) és felteszem az diplomata Passat-ra tökéletesen hasonlító autómra, akkor kérdezem, hogy ki fog megállítani? Rendőr azt látja, fekete Passat DT renszám, rendszerben megnézi és kidobja, hogy igyen létezik ilyen kocsi. Addig nem derül ki a turpisság, amíg alvázszámot és motorszámot nem ellenőriznek, de azt ugyen mint (ál)diplomata nem engedem. :-D Szerintem lebukási veszély nulla, persze más városban kell szórakozni mint ahol az igazi diplomata van.

  Vélemény?

 • pqowieurzt

  “KRESZ értelmében szabályos, mert megvan a kb. 1,5 méter.”

  és az ilyen nagytudásúak nemcsakhogy kommentelhetnek, de még autót is vezethetnek…

Három lány egészen intim viszonyba került az új Suzukival

Az új Suzuki Ignist főleg a fiataloknak szánja a japán gyártó, közülük is a női vásárlókat fogták leginkább célkeresztbe. Nekünk sem kellett több: megkértünk három fiatal hölgyet, hogy szedjék ízekre az Ignist.

Százezerszer büntették meg az autósokat

Közel kétmilliárd forintot kellett fizetniük tavaly az autósoknak a fővárosi közterület-felügyelők intézkedései után. Olyan 70 ezer helyszíni bírságot róttak ki rájuk, bő 36 ezer alkalommal szereltek fel kerékbilincset, és közel 4600 autó elszállítását kezdeményezték.

80-nal 80 km-t a Magyarországon gyártott lyukas gumival

Kipróbáltuk, milyen egy defektes autóval gurulgatni 80-nal az országúton, majd megnéztük a tatabányai gyárat, ahol az új csodagumi készül. És megtudtuk, mi a baj a másféle defekttűrő gumikkal.

Vásárlást igazoló érvek egy friss használt Alfa Romeo tulajdonostól

A használt típusok szinte függésbe átcsapó állandó böngészése végén olyan autót vettem és úgy, amiről a legtöbb tanácsadó lebeszélne.

A Toyota felszámolja a közlekedési dugókat

Sikerrel zárult a Toyota Mobilitási Alapítvány (TMF) thaiföldi projektje, amelynek elsődleges célja a hatmilliós Bangkok utcáin gyakran tapasztalható közlekedési dugók enyhítése volt.

F1: Mégsem nyúlnak a DRS-zónákhoz

Bár az előzések száma jelentősen csökkent a Forma-1-ben 2016-hoz képest, a Nemzetközi Automobil Szövetség úgy döntött, nem módosít a DRS-zónákon.

Kereszteződésben ennél zseniálisabb dolgot még nem láttunk

Nem tudsz kihajtani a keresztező forgalom miatt, és senki nem enged ki? Van egy megoldás!

Na, hány km új autópálya épül 100 milliárdból?

Az M4 Berettyóújfalu és Nagykereki közti szakaszának első üzeméhez hasonlóan a másodikat is a Duna Aszfalt és a Hódút építheti meg, ezúttal az A-Híd Zrt.-vel együtt.

F1: Napokon belül bejelenthetik a Sauber-Hondát

Ahogy közeleg a határidő, egyre erősebbek a Saubert a Hondával összekapcsoló hírek. Jövőre már két csapatnak szállíthat a japán gyártó.

Fontos változásokra készülhetnek az autósok

Változnak a műszaki vizsgát érintő szabályok és a jogosítvánnyal kapcsolatos rendelkezések.

SMS-ben rúgta ki munkásait az államosított gyár

Miután a General Motors venezuelai üzemére rátette a kezét a helyi kormány, a cég írásos üzenetben közölte alkalmazottaival: átutalták a végkielégítésüket, vehetik a kalapjukat.

Nagy a baj Szeged és Hódmezővásárhely között

A Miniszterelnökséget vezető Lázár János szerint ellehetetlenülni látszik a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő villamosvasúti rendszer, a tram-train.

Sosem látott fotókon az oroszok új tankja

Nézz be az orszok legújabb tankjának fülkéjébe, ezeket a fotókat még nem sokan látták, néhány napja kerültek fel a netre.

F1: Ilyen, amikor Verstappen trollkodik

Max Verstappen rajongói csak egy életnagyságú bábúval akartak fotózkodni, de a függöny mögött bujkált az igazi is.

Ezzel a busszal új értelmet nyernek az éjszakai utazások

A Neoplan Skyliner hálóbusszal egészen más értelmet nyernek az éjszakai utazások. Sör és üdítő a hűtőben, a diszkrécióról pedig a kisfüggönyök gondoskodnak.

F1: Apucival motorozott a kis Räikkönen – fotó

Nem lehet elég korán kezdeni…

vezess-logo

Engedélyezi, hogy a vezess.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.