Egyszerűbb ügyintézés az autósoknak

18 esetben csökkenhet a bürokrácia

Szerző: Horváth Zsolt levél küldés 
Dátum: 2013.04.30. 15.00

18 közlekedési eljárást egyszerűsített a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Javulhat a gépjárművek forgalomba helyezéséhez, a forgalmi engedély, a jogosítvány kiadásához kapcsolódó adminisztrációs folyamat.


Egyszerűbben lehet elintézni – a tervek szerint – számos közlekedési eljárást a jövőben. Schváb Zoltán közlekedési helyettes államtitkár kedden sajtótájékoztatón beszámolt az előttünk álló újításokról, amelyek egy része már nyáron életbe lép, de a teljes módosítás október végére záródik le.

Többek között javulhat a gépjárművek forgalomba helyezéséhez, a forgalmi engedély, a jogosítvány kiadásához,a rendszámtábla cseréjéhez, pótlásához kapcsolódó adminisztrációs folyamat. (A teljes lista lentebb olvasható)

Az egyszerűsítés módja jellemzően az ügy elektronizáltságának növelése vagy dokumentációs, információs igényének csökkentése. Az NFM vezette konzorcium 169 millió forintot fordított az egyszerűsítések megvalósítására, amely becslések szerint 25-30 százalékos csökkentést jelent az ügyfelek költségeiben és időmegtakarításában.

A programban 21 – 3 energetikai és 18 közlekedési – eljárást egyszerűsítettek, a folyamatot elektronizálták, az ügyintézés többségét ügyfélkapun keresztül lehet majd elvégezni, emellett tananyagot fejlesztettek, képzéseket tartanak az ügyintézőknek, hogy gyorsabban és rugalmasabban tudják kiszolgálni az ügyfeleket.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium listája a változó eljárásokról:

1.    Gépjármű forgalomba helyezése

Az egyszerűsítés tartalma: A közúti járművek forgalomba helyezési eljárásainak megkönnyítése érdekében a hatóság típus-adatbázist hoz létre, és ennek felhasználásával közli a nyilvántartóval az adott járművekhez tartozó aktuális műszaki adatokat. Az informatikai rendszerek összeköttetésével javul az adatbiztonság, és jelentősen rövidül a forgalomba helyezési eljárás ügyintézési ideje.

A járműhonosítás egyszerűsítése az uniós tagállamokban megvásárolt járművek hazai forgalomba helyezését segíti. A jövőben az ügyintézéshez elegendő lesz a külföldön kiadott járműokmányok és az adásvételi szerződés bemutatása, a vevőnek tehát nem kell már külföldön a nevére íratnia az autót.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: 2008: 43.429, 2009: 28.936, 2010: 32.686, 2011: 50.497

2.    Gépjármű forgalomból történő kivonása

Az egyszerűsítés tartalma: Az informatikai rendszerek felkészítését követően elektronikus úton lehet kezdeményezni a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását, majd forgalomba helyezését.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: kérelemre történő ideiglenes kivonás 2008: 217.366, 2009: 268.880, 2010: 270.852, 2011: 271.147

3.    Forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat

Az egyszerűsítés tartalma: Az időszakos vizsgára állított járművek közel négyötödénél a vizsgáztató szervezet készíti fel a járművet, végzi el a karbantartást és az előzetes áttekintés során feltárt hibák javítását. A jármű tulajdonosa a műszaki vizsga ideje alatt többnyire nem tartózkodik a helyszínen. Az új előírások szerint külön okirat kiállítása nélkül is az üzembentartó képviselőjének tekintendő a szerviz dolgozója vagy az a személy, akinek a tulajdonos a járművet és annak okmányait átadta. A formális meghatalmazás mellőzésével idő és költség takarítható meg.

A módosítások hatálybalépése: 2013. június 1., 2013. július 1.
Évi (átlagos) esetszám: 1,6 millió időszakos vizsga.

4.    Jármű hatósági engedélyének (forgalmi engedélyének) kiadása, pótlása és cseréje

Az egyszerűsítés tartalma: Az informatikai rendszerek felkészítését követően elektronikus úton lehet bejelenteni a közúti járművekhez tartozó hatósági okmányok elvesztését, megsemmisülését.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: forgalmi engedély pótlása 2008: 23.886, 2009: 23.259, 2010: 23.183, 2011: 21.877

5.    Forgalmi engedély bevonása

Az egyszerűsítés tartalma: Az ügy megszűnik a lejárt forgalmi engedély bevonásának mellőzésével. A lejárt műszaki vizsgával közlekedő jármű esetén – a szabálysértés büntetésének fenntartása mellett – a hatóság elsődleges célja, hogy vizsgára vigyék az érintett járművet. Ezért nem célszerű, ha az ellenőr a forgalmi engedélyt a helyszínen elveszi, mivel így a jóhiszemű autósok sem tudják levizsgáztatni gépkocsijukat, amíg vissza nem kapják a papírjaikat.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: hivatalból ideiglenes kivonás 2008: 124.160, 2009: 134.696, 2010: 129.233

6.    Jármű hatósági jelzésének (rendszámtáblájának) kiadása, pótlása és cseréje

Az egyszerűsítés tartalma: Az informatikai rendszerek felkészítését követően elektronikus úton lehet kezdeményezni az elveszett rendszámtábla pótlását.

Megszűnik a rendszámtáblán elhelyezett környezetvédelmi plakett indokolatlan cseréje is azokban az esetekben, amelyekben a meglévő, sértetlen plakett helyett kellene megegyező színű újat felragasztani. A viszonylag ritka piros plakettet sem alkalmazzák a továbbiakban a hatóságok. Az Euro-II. előírást nem teljesítő autók rendszámán fekete színű plakett jelzi majd, hogy a jármű fokozottan környezetszennyező.

A módosítások hatálybalépése: 2013. július 1.
Évi (átlagos) esetszám: sorozatban előállított állandó forgalmi rendszámtábla kiadása és pótlása 2008: 284.648, 2009: 153.615, 2010: 135.093, 2011: 155.988

7.    Járművel kapcsolatos kötelező felelősségbiztosítás hatósági ellenőrzése

Az egyszerűsítés tartalma: A gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának igazolása is egyszerűbbé válik az idei év második felére. A biztosítói igazolást a továbbiakban nem kell majd a forgalmi engedély mellett tartani. Az új előírások szerint a baleset szenvedett gépkocsik vezetői a helyszínen kötelesek kölcsönösen megnevezni azt a biztosítót, amellyel felelősségbiztosítási szerződést kötöttek. A biztosítási kötelezettség teljesítését, a szerződés érvényességét az erre feljogosított hatóságok elektronikus úton ellenőrizhetik majd a kötvénynyilvántartásban a jármű műszaki vizsgájakor és tulajdonosváltáskor.

A módosítások hatálybalépése: 2013. július 1.
Évi (átlagos) esetszám: (a biztosítással nem rendelkező járművek számítógépes összevetéseinek száma) 2008: 958.585, 2009: 835.246, 2010: 942.953

8.    Jármű műszaki adatainak változása

Az egyszerűsítés tartalma: Az informatikai rendszerek felkészítését követően, idén októbertől elektronikus úton lehet kezdeményezni a törzskönyv adatváltozás miatti cseréjét.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: adatváltozás műszaki adatlap felhasználásával, okmánycserével vagy anélkül 2008: 128.483,
2009: 104.445, 2010: 110.140, 2011: 125.254

9.    Jármű tulajdonosának, üzembetartójának személyében vagy adataiban bekövetkezett változás átvezetése

Az egyszerűsítés tartalma: A járműnyilvántartás naprakészségét szolgálja, hogy a tulajdonosváltásokkal kapcsolatos, az eladó részéről szükséges bejelentések elektronikus úton is megtehetők.

A módosítások hatálybalépése: 2013. február 1.
Évi (átlagos) esetszám: forgalmi engedély kiadása és cseréje tulajdonosváltás miatt 2008: 894.378, 2009: 670.418, 2010: 621.750, 2011: 684.681

10.    Kereskedelmi forgalomba kerülő új járművek forgalomba helyezése

Az egyszerűsítés tartalma: A közúti járművek forgalomba helyezési eljárásainak megkönnyítése érdekében a hatóság típus-adatbázist hoz létre, és ennek felhasználásával közli a nyilvántartóval az adott járművekhez tartozó aktuális műszaki adatokat. Az informatikai rendszerek összeköttetésével javul az adatbiztonság, és jelentősen rövidül a forgalomba helyezési eljárás ügyintézési ideje.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: 2008: 203.119, 2009: 90.496, 2010: 66.158, 2011: 74.498

11.    Törzskönyv kiállítása, pótlása, adataiban beállt változás nyilvántartásba vétele

Az egyszerűsítés tartalma: Az informatikai rendszerek felkészítését követően elektronikus úton lehet kezdeményezni a törzskönyv adatváltozás miatti cseréjét.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: pótlás 2008: 10.509, 2009: 10.618, 2010: 9.678, 2011: 9.922

12.    Indítási napló kiadása, pótlása és hitelesítése

Az egyszerűsítés tartalma: A “Próba” rendszám egységes uniós alkalmazásáról szakmai előkészítő munka folyik az Európai Bizottságnál. Az egyszerűsítési program keretei között ezért nem volt indokolt a kapcsolódó ?Indítási napló? kiadási, pótlási, hitelesítési eljárás alapvető átalakítása.

13.    Vezetői engedély kiadása, cseréje, pótlása, visszavonása

Az egyszerűsítés tartalma: 2013. október 1-jétől a vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban bemutatandó iratként sem lesz már szükség a vizsgaigazolásra. Ezzel az újítással az ügyfeleknek a sikeres vizsgát követően nem kell a közlekedési hatósághoz elmenniük a vizsgaigazolásért, az ügyintézés így egyszerűsödik és gyorsul. A vizsgaadatokat az ügyfél természetes személyazonosító adatai alapján kérdezik le.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: 2011-ben 76.455 kezdő vezetői engedélyt adtak ki.

14.    Új kategória megszerzésének bejegyzése a vezetői engedélybe

Az egyszerűsítés tartalma: 2013. október 1-jétől a vezetői engedély kiadására irányuló eljárásban bemutatandó iratként sem lesz már szükség a vizsgaigazolásra. Ezzel az újítással az ügyfeleknek a sikeres vizsgát követően nem kell a közlekedési hatósághoz elmenniük a vizsgaigazolásért, az ügyintézés így egyszerűsödik és gyorsul számukra. A vizsgaadatokat az ügyfél természetes személyazonosító adatai alapján kérdezik le. A sikeres vizsga megtörténtéről a közlekedési hatóság közvetlenül, elektronikus úton adja át az igazolást a KEK KH-nak.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: 2008 és 2011 között évente átlagosan 25.000 esetben történt kategóriabővítés.

15.    Ideiglenes vezetői engedély kiállítása, cseréje, pótlása

Az egyszerűsítés tartalma: A változásokkal megszűnt az ideiglenes vezetői engedély használata. Az ideiglenes vezetői engedély kiadása helyett ma már megoldható a végleges vezetői engedély gyors pótlása.

A módosítások hatálybalépése: 2013. január 17.
Évi (átlagos) esetszám: 2008 és 2011 között évente átlagosan 7.795 ideiglenes vezetői engedélyt adtak ki.

16.    Nemzetközi gépjármű vezetői engedély kiállítása, cseréje, pótlása

Az egyszerűsítés tartalma: 2013. október 1-jétől az elektronikus ügyintézés kibővül, és a nemzetközi vezetői engedély kiállításával kapcsolatos eljárás elektronikus úton intézhető, végigvihető lesz. Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt – a kérelem teljesíthetősége esetén – 15 napon belül postai úton kézbesítik.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: 2008 és 2011 között évente átlagosan 11.672 nemzetközi vezetői engedélyt adtak ki.

17.    Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása

Az egyszerűsítés tartalma: A külföldi vezetői engedély honosítása során – a vezetői engedélyt kiadó országtól függően – tanfolyammentes elméleti és/vagy gyakorlati vezetési vizsgát is kell tennie az ügyfélnek. A sikeres vizsgájáról szóló vizsgaigazolás átvétele miatt a jövőben nem kell a Közlekedési Felügyelőségre elmennie, mert azt elektronikus úton adják majd át a KEK KH informatikai rendszerébe.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: csere és honosítás 2008: 2.901, 2009: 2.352, 2010: 4.113, 2011: 7.756

18.    A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadása, meghosszabbítása, visszavonása, cseréje, pótlása, nyilvántartása

Az egyszerűsítés tartalma: A mozgáskorlátozottak a jövőben egyszerűbben és gyorsabban pótolhatják parkolási igazolványukat. Az okmány cseréjekor, pótlásakor a hatóság felhasználhatja a korábbi igazolvány kiállításakor rögzített, vagy a személyi- és lakcímnyilvántartásban tárolt fényképet és aláírást.

A módosítások hatálybalépése: 2013. október 1.
Évi (átlagos) esetszám: csere és pótlás 2008: 9.066, 2009: 84.421, 2010: 68.407, 2011: 32.379.

Kommentek

  • Kempelen10.

    VÉGRE!!!!

Új gumikat kaptak a koraszülöttmentők

Hét mentőautóra szerelték fel azokat a nyári gumikat, amelyeket az Abroncs Kereskedőház adományozott a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány számára.

Ismét csökken az üzemanyagok ára

A szerdai árcsökkentés után pénteken folytatódik az áresés a hazai benzinkutakon.

Soha nem látott új rendszer jöhet az autókba

A Continental egy olyan rendszer kifejlesztésén dolgozik, amely felismeri a különböző útviszonyokat.

16 ezer kilométeres túrára indul a Nissan Leaf

Egy e-mobilitási szervezet benevezett egy Nissan Leafet a barátságos, de kíméletlen Mongol-ralira. 16 ezer kilométert kell megtennie a villanyautónak.

Azért még az Ikarus az úr

Megannyi vadonatúj, luxus és kevésbé luxus kivitelű buszok között még mindig egy Ikarus a sztár. A zsámbéki Busexpón jártunk.

F1: Te jó ég, hát ezért olyan rossz a Honda-motor!

Így már minden világos, de ezzel a mindent megmagyarázó rajzzal hamarabb is elő lehetett volna állni!

Eszement adóra kényszerítenék a Forma-1-et

Az indiai legfelső bíróság úgy döntött, hogy a Forma-1-nek adót kell fizetnie a 2011-2013-ig rendezett három helyi futam után.

Vettel: A Ferrari tavaly alapozta meg az idei sikert

Sebastian Vettel szerint a Ferrari számára győzelem nélkül véget ért 2016-os idény alapozta meg az idei feltámadást.

Ez most a legjobb Suzuki!

Jó vezetni, alig eszik, igényes és komfortos belül, szép kívül. Ez most a legjobb Suzuki – pontosabban ez lehet, ha az ára is van olyan jó, mint a kocsi maga. De vajon van-e?

Vajon hány garázsban pihen még ilyen makulátlan veterán, mint ez a Volga?

A Volga M21-esből komoly mennyiséget, 639 000 darabot gyártottak, így nem meglepő, hogy a kitartó kutatók még mindig találnak egy-egy megkímélt példányt.

Zsír új BMW E30 M3-ast valaki?

Egészen hihetetlen, ahogy időről-időre előbukkannak olyan autók, amik évtizedeket töltöttek egy garázsban, miután megvásárolták őket.

F1: Brazília elvesztésével riogat Ecclestone

A Brazil Nagydíj szerződéshosszabbítási tárgyalásainak lebonyolításával megbízott Bernie Ecclestone nem túl bizakodó az interlagosi futam jövőjét illetően.

F1: Szocsitól mamuszban versenyez Vettel

Az Orosz Nagydíjtól Sebastian Vettel cipő helyett versenymamuszban ül a Ferrariba.

F1: Már jövőre jöhet a New Jersey-i futam?

Felpörögtek az események az USA-ban, három helyszínen is folyik a Forma-1-es futam előkészítése.

Egészen félelmetes, ahogy elalszik a volán mögött a kamionos

Végig azt várod majd, hogy melyik autós lesz a szerencsétlen áldozata az elbóbiskoló kamionosnak.

F1: Alonso jutalékot kér Buttontól

Fernando Alonso nyugodtan készül az Indy 500-ra, biztos benne, hogy a McLaren nélküle is meglesz Monacóban. Bár pontszerzési esélye lenne Monte-Carlo utcáin, Indianapolist nagyobb lehetőségnek látja.

vezess-logo

Engedélyezi, hogy a vezess.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.